Informatisering en automatisering

Twee kenmerken van 2022 op ICT-vlak waren ‘dreiging’ en ‘schaarste’. Het aantal cyberdreigingen nam het afgelopen jaar fors toe. Als tegenmaatregel was daardoor veel meer aandacht en inzet nodig voor beveiliging. De schaarste deed zich vooral voelen in het niet voortvarend kunnen uitvoeren van een aantal aanbestedingen en projecten, zeker zodra ze infrastructuur betroffen, zoals netwerkapparatuur, servers, storage en backupvoorzieningen. Levertijden van materiaal lopen uit met maanden tot zelfs een jaar.

Functioneel was er sprake van veel dynamiek: een nieuwe parkeertoepassing is in gebruik genomen, een nieuw systeem voor toezicht en handhaving, meerdere softwarepakketten voor het werken onder de omgevingswet, uitbreiding van het aantal E-diensten, opstarten aanbesteding nieuw financieel systeem.

Ook aan de verdere ‘digitalisering van manieren van werken’ werd gewerkt. Denk daarbij aan het verder digitaliseren van documentstromen (onder andere met behulp van een digitale handtekening), (verder) digitaliseren van financiële processen, etc.