Inleiding

Lokale heffingen zijn te verdelen in heffingen waarvan de besteding gebonden of ongebonden is. De gebonden heffingen worden besteed aan een aanwijsbare taak, zoals de afvalstoffenheffing, rioolbelasting, leges, begraafrechten en marktgelden. Deze heffingen worden daarom niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Ongebonden lokale heffingen, zoals de onroerendezaakbelastingen (OZB), roerende zaakbelasting (RZB), parkeerbelasting en precariobelasting worden wel tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. In 2022 behoorde de hondenbelasting ook nog tot deze ongebonden lokale heffingen. Vanaf 2023 wordt de hondenbelasting afgeschaft. De haalbaarheid voor toeristenbelasting gaat worden onderzocht. De besteding van deze heffingen is niet gebonden aan een bepaalde taak.