Kwijtscheldingsbeleid

Als een belastingplichtige door financiële omstandigheden een belastingaanslag niet of slechts voor een deel kan betalen, kan kwijtschelding worden verleend. De voorwaarden voor kwijtschelding van belastingen en heffingen heeft het Rijk strak omschreven. De gemeentelijke kwijtscheldingsnormen mogen niet meer dan 100% van de bijstandsnormen bedragen, wel minder.

Gorinchem gebruikt de maximale normbedragen. Een belastingplichtige met een inkomen op bijstandsniveau komt in principe voor kwijtschelding in aanmerking. De afvalstoffenheffing, rioolbelasting en de hondenbelasting voor de eerste hond kunnen kwijtgescholden worden.

Als van belastingplichtigen bekend is dat zij een inkomen op bijstandsniveau hebben, wordt kwijtschelding automatisch verleend. In de andere gevallen wordt de aanvraag getoetst.

In 2022 is 1.345 keer gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verleend. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2021. In het onderstaande overzicht staat aangegeven hoe de aantallen van 2022 zich verhouden tot die van 2021.

2022

2021

Aantal aanvragen

645

571

- aanvraag afgewezen

202

185

- aanvraag toegekend

443

386

Automatisch verleend

902

904

Totaal aantal verleende kwijtscheldingen

1.345

1.290

De gederfde inkomsten door de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting worden verrekend via de betreffende tarieven. In 2022 gaat het om € 620.000, € 81.000 minder dan begroot.