Lokale lastendruk

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks het niveau en de ontwikkeling van de lokale lasten in kaart. Bij het vergelijken van de woonlasten wordt onder andere gekeken naar de OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting.

In de editie 2022 van de Atlas van de lokale lasten komen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Gorinchem op € 905. Gorinchem komt daarmee landelijk gezien op een 165e plaats (oplopend van goedkoop naar duur, 2021: 150ste). Dit komt met name door de toegenomen afvalstoffenheffing.