Feitelijke gegevens van het gemeentelijk vastgoed

De gemeente bezit 86 panden per peildatum 31 december 2022. Begin 2022 is de woonboot aan de Stationsweg verkocht en is de tijdelijke school aan de Laag Dalemseweg gesloopt. De onderverdeling van de panden is in onderstaande tabel weergegeven.

Soort vastgoed

Sublabel

Aantal

Maatschappelijk vastgoed

Onderwijs
Sport
Welzijn
Cultuur
Economie en Toerisme
Erfgoed/ historie

Intern vastgoed (bestuurlijke en ambtelijke huisvesting)

32

8

5

3

3

14

5

Commercieel vastgoed

Horeca
Kantoor
Detailhandel
Bedrijfsruimte
Kinderdagverblijf/ BSO

1

0

0

3

1

Overig vastgoed

Woningen
Ontwikkelingsvastgoed

5

6