Schatkistbankieren

In verband met de verkoop van de Eneco aandelen heeft de gemeente in 2020 ca. € 27 mln. ontvangen. Het gevolg hiervan is dat de gemeente overtollige liquide middelen moet onderbrengen bij het Rijk door middel van schatkistbankieren.

Alle financiering verloopt via schatkistbankieren totdat er geen overtollige liquide middelen meer beschikbaar zijn. Ultimo 2022 is het saldo van de overtollige middelen die ondergebracht zijn bij het Rijk € 10,1 mln.