Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen. De investeringen die een overschrijding van de lasten hebben van € 50.000 of meer worden onder dit overzicht toegelicht.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2022

Realisatie 2023

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

CUR hard- en software

26

0

0

0

26

V

Nee

CUR vaste camera 2018

44

0

0

0

44

V

Nee

Totaal Lasten

70

-

-

-

70

V

Totaal Veiligheid

70

-

-

-

70

V

Lasten

Openbare verlichting 2022

128

29

100

129

1

N

Ja

Openbare verlichting 2023

158

0

3

3

155

V

Nee

Illuminatie kerktoren

498

344

154

498

0

Ja

Fietsparkeren binnenstad 2019

200

48

0

48

152

V

Nee

Vergroten parkeercapaciteit 2019

80

31

0

31

49

V

Nee

Uitbreiding parkeergarage kweeklust

3.004

0

0

0

3.004

V

Nee

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt

380

38

10

48

332

V

Nee

Zonnepannen voorziengebouw Kriekenmarkt

45

0

0

0

45

V

Nee

Havendienst verduurzaming

0

0

1

1

1

N

Nee

Havens geleidewerken 2019

136

24

83

107

29

V

Nee

Dynamische stadsafsluiting 2022

85

70

2

72

13

V

Ja

1e elektrische veerboot 2018

4.171

1.542

2.444

3.986

185

V

Nee

2e elektrische veerboot 2018

3.785

1.210

2.395

3.605

180

V

Nee

Station Gorinchem Noord

980

879

0

879

101

V

Ja

Infra halte Gorinchem Noord overweg/nw Haarweg

25

24

0

24

1

V

Ja

Grond halte Gorinchem Noord + voorplein

973

973

0

973

0

Ja

Aanpassing Haarweg/opwaardering Vlietskade

8

8

0

8

0

Ja

Voorbereidingskrediet halte Gorinchem noord 2008

275

217

59

276

1

N

Ja

Herinrichting Banneweg 2019

2.348

891

0

891

1.457

V

Nee

Infra aanpassingen ivm OV concessie

100

21

0

21

79

V

Nee

Mobiliteit 2020

450

0

3

3

447

V

Nee

Mobiliteit 2021

1.360

0

0

0

1.360

V

Nee

Mobiliteit 2022

1.010

0

0

0

1.010

V

Nee

Herinrichting Haarsekades

2.350

61

110

171

2.179

V

Nee

Herinrichting Banneweg fase 2 infra

11.563

0

253

253

11.310

V

Nee

Herinrinrichting Banneweg fase 2 grondverwerving

180

0

0

0

180

V

Nee

Herinrichting Banneweg,  Stadhuisplein en Piazzacentrum

750

0

0

0

750

V

Nee

GPS-ontvanger

30

0

0

0

30

V

Ja

Vervangen auto 18 renault kangoo

30

0

0

0

30

V

Nee

Riviercruisevaarsteiger

550

0

51

51

499

V

Nee

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten

150

64

220

283

134

N

Nee

Stroompunten electrische veerboten

400

110

255

365

35

V

Nee

Accupakketten electrische veerboten

900

280

560

840

60

V

Nee

Vervanging straatmeubilair 2023

92

0

96

96

4

N

Nee

Vervanging verkeersborden 2022

40

29

14

43

3

N

Ja

Vervanging verkeersborden 2023

41

0

43

43

2

N

Ja

Nieuwe Lingebrug

20.739

0

4

4

20.735

V

Nee

Herinrichting Arkelsedijk

2.608

0

0

0

2.608

V

Nee

Totaal lasten

60.622

6.893

6.860

13.752

46.870

V

Baten

1e elektrische veerboot 2018

2.150

860

1.075

1.935

215

N

Nee

2e elektrische veerboot 2018

2.150

430

1.505

1.935

215

N

Nee

Station Gorinchem Noord

980

0

879

879

101

N

Ja

Infra halte Gorinchem Noord overweg/nw Haarweg

25

0

24

24

1

N

Ja

Aanpassing Haarweg/opwaardering Vlietskade

8

0

8

8

0

V

Ja

Voorbereidingskrediet halte Gorinchem noord 2008

275

0

276

276

1

V

Ja

Herinrichting Banneweg 2019

553

0

0

0

553

N

Nee

Herinrichting Banneweg fase 2 infra

687

0

0

0

687

N

Nee

Stroompunten electrische veerboten

197

43

101

144

53

N

Nee

Nieuwe Lingebrug

4.720

0

0

0

4.720

N

Nee

Herinrichting Arkelsedijk

1.507

0

0

0

1.507

N

Nee

Totaal baten

13.252

1.333

3.868

5.201

8.051

N

Totaal Verkeer en vervoer

47.370

5.560

2.992

8.551

38.819

V

Lasten

Welkom in de mooiste vesting

124

46

44

90

34

V

Nee

Het verhaal vd vesting

72

3

47

50

22

V

Nee

Totaal Lasten

196

49

91

140

56

V

Totaal Economie

196

49

91

140

56

V

Lasten

Ihp vo huisvesting J.P. Waaleschool

1.000

0

2

2

998

V

Nee

Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a ihp 2014

150

0

0

0

150

V

Nee

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

2.064

0

1.138

1.138

926

V

Nee

Ihp vo Yulius Lingewaal college

400

0

0

0

400

V

Nee

IHP 2020 binnenklimaat

500

188

0

188

312

V

Nee

Schuttersplein verduurzaming

0

0

1

1

1

N

Nee

Renovatie gymzaal J van Egmond

500

0

24

24

476

V

Nee

Ihp 2017 uitbreiding Retranchement

4.035

0

10

10

4.025

V

Nee

Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV

17.580

725

8.928

9.653

7.927

V

Nee

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab

2.576

66

0

66

2.510

V

Nee

Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab

125

0

0

0

125

V

Nee

Openbare ruimte tbv I_lab

450

0

0

0

450

V

Nee

Totaal lasten

29.380

979

10.103

11.082

18.298

V

Baten

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

114

0

114

114

0

Nee

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab

1.900

66

0

66

1.834

N

Nee

Totaal baten

2.014

66

114

180

1.834

N

Totaal Onderwijs

27.366

913

9.989

10.902

16.464

V

Lasten

Aanleg sportveld GJS 2022

475

0

654

654

179

N

Ja

Vestingsplan 2020 bastion VIII

250

0

0

0

250

V

Nee

Ravelijn Oostgracht

50

0

0

0

50

V

Nee

Meekoppelkans Ravelijn

311

3

56

59

252

V

Nee

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren

68

0

0

0

68

V

Nee

Meekoppelkans Woelsewaard struinpad

36

0

0

0

36

V

Nee

Openbare ruimte Gorcumse martelaren

220

0

0

0

220

V

Nee

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort

244

0

34

34

210

V

Nee

Speelruimteplan 2022

293

151

151

302

9

N

Ja

Speelruimteplan 2023

120

0

59

59

61

V

Nee

Speelveld Hoog Dalem

260

0

53

53

207

V

Nee

Nieuwbouw Caribabad

0

0

28

28

28

N

Nee

Hardware audiovisiuele middel museum-RAG

70

0

76

76

6

N

Ja

Inventaris (plus verlichting) museum

45

4

44

48

3

N

Ja

Vervangen volkstuinbrug

47

0

17

17

30

V

Nee

Vervangen VW transporter 1 2022

52

0

0

0

52

V

Nee

Vervangen renault trafic 2022

43

0

0

0

43

V

Nee

Kademuren J Bloempad en Krabsteeg

260

9

230

239

21

V

Nee

Bruggen en visssteigers

242

59

181

240

2

V

Nee

Cultuurhuis 2019

5.600

13

66

79

5.521

V

Nee

Cultuurhuis inrichting 2019

1.400

0

0

0

1.400

V

Nee

Vervanging kade Paardewater 21

355

0

44

44

311

V

Nee

Boemer tractor 2022

50

0

93

93

43

N

Ja

Maaiarm heggensnoeier 2022

28

0

0

0

28

V

Nee

VW transporter 2023

48

0

0

0

48

V

Nee

Ontstopper 2023

59

0

0

0

59

V

Nee

Hitachi 2023

27

0

0

0

27

V

Nee

Waterbus buitendienst

58

0

0

0

58

V

Nee

Nieuw holland tractor sportvelden

82

0

107

107

25

N

Ja

VW transporter 2023

36

0

0

0

36

V

Nee

Totaal lasten

10.829

239

1.893

2.132

8.697

V

Baten

Vestingsplan 2020 bastion VIII

100

0

0

0

100

N

Nee

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort

144

0

11

11

133

N

Nee

Speelruimteplan 2023

0

0

2

2

2

V

Nee

Totaal baten

244

0

13

13

231

N

Totaal Sport, Cultuur en Recreatie

10.585

239

1.880

2.119

8.466

V

Lasten

Uitbreiding en verbouwing Elzenhof

50

0

0

0

50

V

Nee

Totaal lasten

50

0

0

0

50

V

Totaal Sociaal Domein

50

0

0

0

50

V

Lasten

GRP 2021

1.175

708

188

896

279

V

Nee

GRP 2022

1.075

68

278

346

729

V

Nee

GRP 2023

1.000

0

24

24

976

V

Nee

Watercapaciteit

75

2

15

17

58

V

Nee

Totaal lasten

3.325

778

505

1.283

2.042

V

Baten

GRP 2021

1.175

708

188

896

279

N

Nee

GRP 2022

1.075

68

278

346

729

N

Nee

GRP 2023

1.000

0

24

24

976

N

Nee

Totaal baten

3.250

776

490

1.266

1.984

N

Totaal Duurzaamheid

75

2

15

17

58

V

Lasten

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

60

0

0

0

60

V

Nee

Inrichting terrein Bullekeslaan 5

88

0

35

35

53

V

Nee

Totaal lasten

148

0

35

35

113

V

Baten

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

60

0

0

0

60

N

Nee

Totaal baten

60

0

0

0

60

N

Totaal VROSV

88

0

35

35

53

V

Lasten

Communicatie 2019

65

29

14

43

22

V

Nee

Software en hardware 2020

280

77

207

284

4

N

Ja

Software en hardware 2022

180

9

173

182

2

N

Ja

Software en hardware 2023

479

0

493

493

14

N

Ja

Hard en software 2024

0

0

80

80

80

N

Nee

Vervangingsplan inventaris 2021

121

20

16

36

85

V

Nee

Vervangingsplan inventaris 2022

112

0

0

0

112

V

Nee

Vervangingsplan inventaris 2023

179

0

0

0

179

V

Nee

Warmtenet stadhuis

1.092

171

0

171

921

V

Nee

Totaal lasten

2.508

306

983

1.289

1.219

V

Baten

Software en hardware 2022

0

4

0

4

4

V

Ja

Totaal baten

0

4

0

4

4

V

Totaal Overhead, VPB en Onvoorzien

2.508

302

983

1.285

1.223

V

TOTAAL INVESTERINGEN

88.308

7.065

15.985

23.049

65.259

V

Programma Verkeer en Vervoer

Openbare verlichting 2023
Het investeringsbudget voor de reguliere vervanging van lichtmasten en armaturen voor de openbare verlichting in 2023 is niet volledig uitgegeven. Het resterende bedrag wordt opgenomen in het openbare verlichtingsplan waar we in 2024 aan werken.

Fietsparkeren binnenstad 2019
In 2023 is hier beperkte voortgang geboekt. De behoefte blijft echter aanwezig. In 2024 zal dit project verder worden opgepakt.

Uitbreiding parkeergarage kweeklust
Vanuit het investeringsbudget is nog geen geld uitgegeven voor uitbreiding van Kweeklust vanwege vertraging van het project. Naar verwachting start de bouw eind 2025 of begin 2026. De einddatum is daarom aangepast van 2026 naar 2027.

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt
In oktober 2023 is begonnen met de verbouwing en verduurzaming van het voorzieningengebouw. De werkzaamheden zullen naar verwachting in april 2024 zijn voltooid.

1e en 2e elektrische veerboot 2018, aanpassingen walvoorzieningen veerboten, accupakketten elektrische veerboten en stroompunten elektrische veerboten
Het project om de eerste en tweede elektrische veerboot in 2018 te introduceren omvatte aanpassingen aan de walvoorzieningen voor de veerboten, de installatie van accupakketten en stroompunten voor elektrische veerboten. Door uitdagende omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne, moest de oorspronkelijke opleverdatum van 1 januari 2023 worden uitgesteld naar 1 juli 2023. Op 7 januari 2023 is de gemeenteraad echter opnieuw geïnformeerd over de bijgewerkte planning en scenario's. Vertragingen in de stroomvoorziening en uitdagingen met het elektrische vaarsysteem droegen bij aan deze vertraging. Het integrale systeem en de elektrische veerboten zullen begin 2024 operationeel worden.

Station Gorinchem-Noord
Bij de behandeling van de Begroting 2024 is het raadsvoorstel 'investeringen in balans' aangenomen en is deze investering afgevoerd.

Herinrichting Banneweg 2019
Begin 2024 is het voorlopige ontwerp gerealiseerd. De start van de werkzaamheden wordt verwacht in het 2de kwartaal van 2025.

Infra aanpassingen i.v.m. OV concessie
Bij drukke haltes heeft de provincie plannen om de kwaliteit en de uitstraling van OV-haltes te verbeteren. Om dubbel werk te voorkomen, is het voornemen om gemeentelijke werkzaamheden te combineren met die van de provincie. Dit is afhankelijk van het moment waarop de Provincie akkoord geeft. Naar verwachting volgt het startsein in maart 2024 en kan de uitvoering in 2025 beginnen. De einddatum is daarom aangepast naar 2026.

Mobiliteit 2020, 2021 en 2022
Deze investeringen hebben betrekking op de Mobiliteitsvisie. Het investeringsbudget Mobiliteit 2022 is deels omgezet naar de nieuwe Lingeburg. In 2024 wordt verder bekeken hoe deze gelden worden gebruikt voor mobiliteit.

Herinrichting Haarsekades
Het aanbestedingstraject is gestart. De verwachting is dat de herinrichting in 2024/2025 wordt gerealiseerd.

Riviercruisevaarsteiger
In 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de nieuwe en verduurzaamde steiger. De verwachting is dat de uitvoering hiervan in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvindt.

Nieuwe Lingebrug/Herinrichting Arkelsedijk
In november 2023 is deze investering ter beschikking gesteld. Dit jaar wordt het voorlopig ontwerp gerealiseerd. De verwachting is dat uitvoering in 2025 zal starten.

Programma Onderwijs

IHP huisvesting J.P. Waaleschool
In 2023 zijn er gesprekken geweest tussen de gemeente en schoolbestuur OVO over de renovatie van het schoolgebouw. Er is een technische visie van de gemeente voorgesteld. De voorbereiding voor de aanbesteding van het project is gecompliceerd vanwege het monumentale karakter van het gebouw. Het plan is om de aanbesteding in 2024 af te ronden. De uitvoering moet plaatsvinden zonder tijdelijke huisvesting. Dit betekent dat de werkzaamheden tijdens de schoolvakanties worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan is de einddatum van deze investering verplaatst naar 2026.

IHP 2014 Yulius aanpassingen Merwedekanaal 8a en Yulius Lingewaal co
In het IHP-besluit is opgenomen dat Yulius mogelijk intrekt in het schoolgebouw van het Omnia College. Het oorspronkelijke budget van het project Merwedekanaal 8a wordt gebruikt voor de beoogde verhuizing. Momenteel maken de betrokken schoolbesturen verder afspraken hierover. Naar verwachting vindt de verhuizing in de eerste helft van 2025 plaats. De einddatum van deze investering is verschoven naar 2026.

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a
In 2023 zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd voor de renovatie van de Dr. Hiemstralaan. Begin 2024 is de afronding van de werkzaamheden.

IHP 2020 binnenklimaat
Het schoolbestuur OVO heeft besloten om geen gebruik te maken van de gemeentelijke subsidieregeling. Als gevolg hiervan wordt de investering afgesloten en wordt het resterende budget gestort in de reserve Onderwijshuisvesting.

Renovatie gymzaal J. van Egmond
Gedurende het jaar is de aanbesteding voor de gymzaal Johan van Egmond aangepast en opnieuw opgesteld. Zodra de resultaten van de aanbesteding bekend zijn, gaan de werkzaamheden volgens planning in de zomer van 2024 van start.

IHP 2017 uitbreiding Retranchement
In 2023 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor een unilocatie voor Sbo Beatrix De Burcht en De Regenboog locatie Retranchement. Dit gebeurt in overleg met het schoolbestuur LOGOS, dat ook het bouwheerschap op zich neemt. Momenteel wordt er gewerkt aan een businesscase, zodat de gemeenteraad hier in 2024 een besluit over kan nemen.

Vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege
In 2023 is er volop gebouwd aan het nieuwe Gilde Vakcollege. Dit gaat ook in 2024 door. Het bouwproject loopt op schema en de verhuizing naar de nieuwbouw staat gepland voor eind 2024.

Verbouwing Hoefslag 6, inrichting Hoefslag 6 en openbare ruimte t.b.v. i_lab
Voor de realisatie van het i_lab heeft de gemeenteraad een bedrag van € 6,65 mln. beschikbaar gesteld, waarvan €1,9 mln. afkomstig is uit de regiodeal. De investeringsbudgetten voor renovatie en inrichting zijn doorgeschoven naar 2024. Het i_lab is gestart met haar activiteiten in een tijdelijke locatie in het Da Vinci College op de beroepencampus. De definitieve locatie, i_lab Hoefslag 6, komt naar verwachting vrij in april 2024. Het i_lab heeft alle voorbereidingen getroffen om vanaf april te beginnen met de verbouwing van deze definitieve locatie.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Aanleg sportveld GJS 2022
In 2023 is het sportveld bij GJS gerealiseerd, maar als gevolg van verschillende tegenvallers is dit project duurder uitgevallen dan begroot. Met name de kosten voor de vele hekwerken en een onjuistheid in de raming hebben hieraan bijgedragen.

Vestingsplan 2020 bastion VIII
We betrekken de voorbereiding, het onderzoek (inclusief archeologie en flora en fauna), het opschonen van het binnenterrein van Bastion VIII, en het profileren van de wallen, samen met de bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII, in de integrale aanpak van de vesting als onderdeel van de 'Mooiste vestingstad van Nederland'. De uitvoering staat momenteel gepland voor het vierde kwartaal van 2024, met een doorlooptijd in 2025. Daarom wordt er vanaf 2026 rekening gehouden met de kapitaallasten.

Meekoppelkans Ravelijn
Door het natte weer zijn de werkzaamheden uitgesteld. Aan het einde van het jaar wordt verwacht dat de Ravelijn is gerealiseerd. Het struinpad en parkeerplaatsen worden in 2025 gerealiseerd.

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren
De voorbereidingen voor de meekoppelkansen in de Woelsewaard, waaronder een struinpad en de parkeerplekken aan de dijk, zijn in 2023 gestart. Uitvoering is mede afhankelijk van de werkzaamheden en de planning van de Alliantie. Naar verwachting worden de parkeerplekken in 2024 opgeleverd.

Openbare ruimte Gorcumse martelaren
De complexiteit van deze investering is groter in verband met de inrichting en eigendomsverhoudingen in de openbare ruimte. In 2024 wordt dit project vervolgd.

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort
Uitvoering van de kwaliteitsimpuls Buiten de Waterpoort gaat plaatsvinden in 2024 en 2025. Er is afgelopen jaar intensief geparticipeerd en ingezet op een goed ontwerp. Verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2024 gestart wordt met de werkzaamheden.

Speelruimteplan 2023
Een groot deel van de speelplekken in de Binnenstad is eind 2023 gerenoveerd. Het laatste werk zal begin 2024 worden uitgevoerd en afgerond.

Speelveld Hoog Dalem
In april 2024 starten de werkzaamheden bij speelveld Hoog Dalem. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in juni 2024 worden afgerond.

Cultuurhuis en inrichting 2019
Begin 2024 is de voorkeursvariant voor De Nieuwe Doelen in de raad besproken. Bij de Perspectiefnota 2025 zal de huidige investering worden meegenomen.

Vervanging kade Paardewater 21
In 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor de nieuwe en verduurzaamde kade. We verwachten dat de uitvoering hiervan zal plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2024.

Programma Duurzaamheid

GRP 2021, 2022 en 2023
Op de uitvoering van het GRP 2021-2025 hebben wij achterstand opgelopen. Het restant van de budgetten blijft in de vervangingsvoorziening en de werkzaamheden zullen later worden uitgevoerd.

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken
De vertraging in het realiseren van de windmolens heeft zowel een lasten en baten effect.

Overhead, Vernootschapsbelasting en Onvoorzien

Vervangingsplan inventaris 2021/2022/2023
Deze investeringen zijn nog niet volledig uitgegeven omdat de aansluiting op het warmtenet gevolgen zal hebben voor de inrichting van het Stadhuis.

Warmtenet stadhuis
Het warmtenet is in 2023 nog niet volledig gerealiseerd en zal in 2024/2025 verder worden uitgerold.