Vastgoed

De gemeente heeft alleen een rol als eigenaar van vastgoed als dat nodig is om maatschappelijke of publieke doelen te bereiken. Vastgoed wordt verkocht als het niet meer nodig is om voornoemde doelen te realiseren. De gemeente Gorinchem heeft met name maatschappelijk vastgoed in bezit. De gebouwen die Gorinchem bezit, zijn te verdelen in:

  1. Woningen en panden
  2. Onderwijspanden
  3. Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
  4. Panden voor kunstuitoefening
  5. Panden maatschappelijke zorg
  6. Gemeentelijk onroerend goed

Het gemeentelijke vastgoed wordt elk jaar tegen het licht gehouden en het feitelijk gebruik en het perspectief van de panden wordt geactualiseerd. In februari 2020 is de nota Vastgoedbeleid 2020-2023 door de raad vastgesteld. Hierin liggen de beleidskaders vast van het vastgoedbeleid en wordt aangegeven op welke wijze gemeentelijk vastgoed wordt ingezet als sturingsmiddel op het effectueren van maatschappelijke en publieke doelstellingen. In dit vastgoedbeleid zijn ook het verkoopbeleid, het exploitatiebeleid en het huurbeleid opgenomen. In 2022 is het Meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd en vastgesteld door de raad.

Gebouwen

In onderstaand overzicht staat per categorie en soort onderhoud een vergelijking tussen de raming en de werkelijke kosten. Deze worden toegelicht.

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Woningen en panden

- Regulier (klein) onderhoud

59

36

52

-16

-16

N

- Groot onderhoud 2022

78

309

27

282

26

256

Onderwijspanden

- Regulier (klein) onderhoud

215

279

249

30

30

V

- Groot onderhoud 2022

269

981

32

949

1

948

Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

- Regulier (klein) onderhoud

13

21

42

-21

-21

N

- Groot onderhoud 2022

224

1.109

177

932

5

927

Panden voor kunstuitoefening

- Regulier (klein) onderhoud

69

70

69

1

1

V

- Groot onderhoud 2022

29

1.813

40

1.773

-

1.773

Panden maatschappelijke zorg

- Regulier (klein) onderhoud

2

10

2

8

8

V

- Groot onderhoud 2022

2

116

2

114

1

113

Gemeentelijk onroerend goed

- Regulier (klein) onderhoud

485

532

445

87

87

V

- Groot onderhoud 2022

237

1.371

108

1.263

6

1.257

Totaal

1.682

6.648

1.245

5.403

129

V

5.274

1. Woningen en panden
In 2022 hebben we voor onderhoud gemeentelijk vastgoed het meerjarenonderhoudsplan vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 4 jaar. Alle 118 woningen en panden zijn hierin opgenomen.

2. Onderwijspanden
De onderwijspanden zijn een aantal gymzalen, multifunctionele schoolgebouwen en de brede scholen Gildenplein en Schuttersplein. Daar is het Dalemplein bijgekomen in 2022. Het integraal huisvestingsplan (IHP) van de gemeente laat zien op welke manier we deze panden willen onderhouden.

3. Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
De Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties beheert het subtropisch zwembad Caribabad (inclusief het naastgelegen clubhuis), sporthal De Hoefslag, sporthal De Oosterbliek en sporthal Van Rappardhal. De laatste sporthal is een onderdeel van de brede school Gildenplein. Bij alle sportaccommodaties is sprake geweest van de nodige onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Voor het zwembad Caribabad wordt een toekomstvisie uitgewerkt.

4. Panden voor kunstuitoefening
De voormalige ULO aan de Zusterstraat 31, schouwburg De Nieuwe Doelen en theater ’t Pand aan de Korenbeurs behoren tot deze categorie. Hier heeft regulier beheer en onderhoud plaatsgevonden.

5. Gemeentelijk onroerend goed
Dit onroerend goed omvat het stadhuis, het museum, vijf multifunctionele onderwijslocaties, de openbare bibliotheek, Het Centraalpunt (voorheen PoGo), Dr. Hiemstralaan 77 en het pand Irenelaan 36 in Dalem. Hier heeft regulier beheer- en onderhoud plaatgevonden.

Monumenten

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Monumenten

- Regulier (klein) onderhoud

68

86

85

1

1

V

- Groot onderhoud 2022

43

656

89

567

0

567

Totaal

111

742

175

568

1

V

567

Onder de monumenten vallen bijzondere panden en gebouwen, kerken en torens en walmuren. In 2022 is de Melkheul gerestaureerd en afgerond. Hetzelfde geldt voor de Viskazemat.

Parkeergarages

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Parkeergarages

- Regulier (klein) onderhoud

114

141

90

51

51

V

- Groot onderhoud 2022

197

120

94

26

7

20

Totaal

310

261

183

77

58

V

20

In de parkeergarage Kweeklust is in 2022 regulier onderhoud uitgevoerd en is een studie uitgewerkt voor een mogelijke uitbreiding. In de parkeergarage Kazerneplein is regulier onderhoud gepleegd.

Buitensportaccommodaties

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Buitensportaccommodaties

- Regulier (klein) onderhoud

97

97

93

5

5

V

- Groot onderhoud 2022 en restant 2021 en 2020

200

316

239

77

90

-13

Totaal

297

413

331

82

95

V

-13

In 2022 zijn de sportaccommodaties weer volgens de geldende normeringen gekeurd. Onderhoud en beheer gaat op basis van het meerjarenonderhoudsprogramma voor dit areaal.

Kunst

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

Vrijval/ resultaat

V/N

Doorge-schoven

Kunst

- Regulier (klein) onderhoud

22

14

10

4

4

V

- Groot onderhoud 2022

8

39

-

39

-

39

Totaal

30

54

10

43

4

V

39

In 2022 heeft regulier beheer en onderhoud plaatsgevonden bij de verschillende kunstwerken die Gorinchem rijk is.