Wet open overheid (Woo)

Voor de invoering van de Wet Open Overheid (Woo) is een programma ingericht. Voor deze wet staat een invoeringstermijn van 5 jaar (gerekend vanaf mei 2022). De wet valt daarbij binnen een scala aan wetten waar we ook aan moeten (gaan) voldoen én die allen gericht zijn op de (digitale) transparantie en toegankelijkheid van de overheid (wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, single digital gateway, eIDAS (electronic identities).

In 2023 is vooral gekeken naar de infrastructuur die nodig is om het werken conform Woo zo makkelijk mogelijk te maken. Denk daarbij aan gereedschap om snel en gedegen te kunnen anonimiseren, voorzieningen om het publicatieproces te kunnen faciliteren, oplossingen om een daadwerkelijke publicatieplek te hebben. Daarnaast is op programma-/projectniveau gekeken hoe de samenloop van allerlei wetgeving zo goed mogelijk kan worden opgevangen.

Jammer genoeg moest ook veel tijd worden besteed aan het honoreren van Woo-verzoeken (de voormalige WOB-verzoeken ). De Wet open overheid faciliteert immers niet alleen het actief publiceren van documenten door de gemeente (actieve publicatieplicht), maar ook het stellen van vragen om meer informatie (passieve publicatieplicht). Van dit recht lijkt steeds meer gebruik te worden gemaakt, met soms een aanzienlijke onvoorziene werkdruk voor de interne organisatie.