Wat hebben we bereikt met het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing?

Doel

Het versterken van de woon- en leefomgeving en het bevorderen van de vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Gemiddelde WOZ-waarde

B

€ x 1000

PI

Nieuw gebouwde woningen

B

Aantal per 1.000 woningen

PI

Demografische druk

B

De som van de 0 tot 15-jarigen en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de 15 tot 65-jarigen

PI

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

B

€ per jaar

PI

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

B

€ per jaar

PI

Geen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezig