Wat hebben we bereikt met het programma Duurzaamheid?

Doel

Gorinchem is een schone, duurzame en leefbare stad.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Beleidsplan Duurzaamheid

2017

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025

2020

Afval- en Grondstoffenbeleid

2021

RES 1.0

2021

Transitievisie Warmte

2021

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Omvang huishoudelijk restafval

B

De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner

PI

Hernieuwbare elektriciteit

B

% Hernieuwbare elektriciteit van totaal verbruikte elektriciteit

PI

Geen beschrijving aanwezig

Indicator

Steefwaarde 2022

Hebben we dit bereikt?

Huishoudelijke restafval

196

208 kilo (een daling van 13 kilo ten opzichte van 2021)

Hernieuwbare elektriciteit

0,32 TWh in 2023

20.500 MWh per jaar met 74.900 individuele zonnepanelen op 2.879 daken (14% van de Gorcumse daken), 3.800 ton vermeden CO2 uitstoot.

Daarnaast hetgeen HVC voor Gorinchem heeft gerealiseerd.

Geen beschrijving aanwezig