Wat hebben we bereikt met het programma Sport, Cultuur en Recreatie?

Doel

Gorinchem is een aantrekkelijke stad waarin veel te doen en te beleven is op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Archeologiebeleid

2010

Vestingplan

2017

Speelruimteplan Een leven lang plezier 2018-2027

2018

Emancipatie- en diversiteitsbeleid 2018-2023

2018

Cultuurvisie Ambities Cultuur 2019-2023

2019

Tarievennota binnen- en buitensport

2019

Subsidieverordening

2020

Beleidsregel aanleg buitensportvelden

2020

De Kracht van Sport 2022-2025

2022

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Niet-sporters
19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet

B

in %

PI

Sporters
In georganiseerd en niet georganiseerd verband

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig