Wat hebben we bereikt met het programma Veiligheid?

Doel

Gorinchem is een schone, veilige en leefbare stad waarin bewoners zich veilig en prettig voelen. Dat doen we door een veilige en door burgers gewaardeerde sociale en fysiek leefomgeving te creëren. Aan de hand van de speerpunten uit het integraal veiligheidsprogramma 2019-2022 gaan we met inwoners, ondernemers en partners aan de slag. Daarnaast gaan we aan de slag met wijkgericht werken, op basis van vertrouwen en maatwerk stimuleren we bewoners om een eigen bijdrage aan de leefomgeving te leveren en stimuleren we bewonersparticipatie. Samen in de regio en met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beheersen we de veiligheidsrisico's van onder andere transport en opslag van gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een adequate voorbereiding op de bestrijding van incidenten en crisissen door een goede verbinding met hulpdiensten en een slagvaardige organisatie van gemeentelijke processen bij ernstige incidenten.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Prostitutiebeleid

2007

Drank - en Horecaverordening

2014

Beleid Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH)

2019

Evenementenbeleid

2019

Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022

2019

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

2022

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Verwijzingen Halt

B

Per 1.000 jongeren

PI

Winkeldiefstallen

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Geweldsmisdrijven

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Diefstallen uit woning

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Aandeel dat zich veilig voelt in de buurt

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Mate van overlast van buurtbewoners Ten minste enige mate van overlast

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezigGeen beschrijving aanwezig

Indicator

Steefwaarde 2022

Hebben we dit bereikt?

Voelt zich veilig in de buurt

89%

Ondanks externe ontwikkelingen, zoals de maatregelen rondom corona en de oorlog in Oekraïne, voelen de meeste inwoners van Gorinchem zich veilig (86%).

Geen beschrijving aanwezig