Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (ook wel weerstandsratio) is de deling van de beschikbare weerstandscapaciteit door de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen

Ruim voldoende

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2022

Weerstandsvermogen

1,4 < x < 2,0

2,52

2,19

Het weerstandsvermogen komt uit op 2,19. Dit is boven de gestelde bandbreedte van 1,4 tot 2. De beschikbare weerstandscapaciteit van € 46,7 mln. wordt voor een groter deel dan voorheen bepaald door de meerjarige begrotingssaldi (€ 14,3 mln.). Wanneer deze begrotingssaldi volledig worden gebruikt komt het weerstandsvermogen uit op 1,52.