Stichtingen

Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

De stichting heeft tot doel verbetering van:

a. De economische positie en uitstraling van de Gorinchemse binnenstad;

b. De samenwerking tussen partijen die hierop invloed uitoefenen.

Publiek belang

Een maatschappelijk goed functionerende en voor inwoners en bezoekers aantrekkelijke binnenstad met voldoende faciliteiten.

Bestuurlijk belang

Gemeente, ondernemers en eigenaren commercieel vastgoed hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de binnenstad.

Financieel belang

Bijdrage van Gorinchem bedraagt over 2023: € 72.014 excl. BTW.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 29.291

Stand 31 december 2022: € N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 8.906

Stand 31 december 2022: € N.N.B.

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: € N.N.B.

Risico's

Zeer beperkt.

Stichting Vestingdriehoek

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

De Vestingdriehoek is een toeristisch samenwerkingsverband tussen gemeenten Gorinchem, Altena, West Betuwe, Zaltbommel en Slot Loevestein. De verbindende factor is veerdienst Riveer die de bezoeker van de ene naar de andere locatie vervoert.

Publiek belang

Grensoverschrijdende samenwerking tussen partijen om economische spin-off te realiseren die de locaties afzonderlijk van elkaar niet kunnen bereiken.

Bestuurlijk belang

Een afgevaardigde van het college (portefeuille Toerisme) neemt zitting in het bestuur en treedt hierbij op als voorzitter.

Financieel belang

Alle deelnemende gemeenten investeren naar rato van het toeristisch belang.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2022: € 74.452

Stand 31 december 2022: € 59.452 (prognose)

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2022: € 1.001

Stand 31 december 2022: € 1.001 (prognose)

Resultaat

Het resultaat over 2022 bedraagt: N.N.B.

Risico's

Geen.