Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken van gemeente Gorinchem over 2022. In de jaarstukken leest u wat de gemeente het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan. Daarnaast legt het college via de jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraad over de financiën en het gevoerde beleid in 2022.

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar 2022 begon met een lockdown als maatregel tegen het coronavirus. Gelukkig konden vanaf maart de meeste coronamaatregelen vervallen. Onze samenleving ging weer open. Ook in Gorinchem ging het weer bruisen. Tegelijkertijd blijft het goed om stil te staan bij mensen die zijn getroffen door het coronavirus en de effecten hiervan. Om dit blijvend te herinneren, realiseerden we begin 2023 een corona-gedenkteken.

In 2022 werden we opgeschrikt door de oorlog die uitbrak door de inval van Rusland in Oekraïne. Onze stad vangt mensen op die moesten vluchten vanuit Oekraïne of vanuit andere delen van de wereld. Deze opvang van mensen die hun eigen land noodgedwongen moesten verlaten, laat zien hoe we als stad van Tolerantie omzien naar wie in nood is.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich ook door flinke prijsstijgingen. We hebben samen met onze partner Avres werk gemaakt van ons armoedebeleid om inwoners die het niet breed hebben te ondersteunen. Zo zijn we aan de slag gegaan met energie- en menstruatiearmoede en is het energienoodfonds voor sociale ontmoetingsplaatsen gestart. Daarnaast kunnen meer inwoners gebruik maken van minimaregelingen. Afgelopen jaar verhoogden we de inkomensgrens van 120 naar 130% van de bijstandsnorm.

In deze tijd waarin crises elkaar in hoog tempo op lijken te volgen en maatschappelijke polarisatie toeneemt, is omzien naar elkaar van groot belang. We zijn dan ook trots op de grote maatschappelijke betrokkenheid en de vele initiatieven die we in onze Gorcumse samenleving zien.

Gorinchem 30 mei 2023
Het college van burgemeester en wethouders