Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen. De investeringen die een overschrijding van de lasten hebben van € 50.000 of meer worden onder dit overzicht toegelicht.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2020

Realisatie 2021

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Aanschaf twee 360 graden camera's 2021

50

-

43

43

7

V

ja

CUR hard- en software

44

-

-

-

44

V

nee

cur vaste camera 2018

26

16

-16

-

26

V

nee

cur, ptz done camera 2017

35

27

-

27

8

V

ja

Totaal Lasten

155

43

27

70

85

V

Totaal Veiligheid

155

43

27

70

85

V

Lasten

1e elektrische veerboot 2018

4.077

244

876

1.120

2.957

V

nee

2e elektrische veerboot 2018

3.785

33

785

817

2.968

V

nee

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten

150

-

41

41

109

V

nee

Accupakketten electrische veerboten

900

-

187

187

713

V

nee

Stroompunten electrische veerboten

400

-

73

73

327

V

nee

Station Gorinchem-Noord

8.843

2.055

30

2.085

6.758

V

nee

Aanpassen Groenmarkt 2017

500

442

2

443

57

V

nee

Bastion II

37

-

-

-

37

V

ja

Fietsparkeren binnenstad 2019

200

37

11

48

152

V

nee

Fietsroutes Gorinchem-Oost

180

4

-

5

175

V

nee

Havens geleidewerken 2019

136

12

12

24

112

V

nee

Herinrichting Banneweg 2019

2.348

717

161

878

1.470

V

nee

Herinrichting Haarsekades

940

-

6

6

934

V

nee

Illuminatieplan 2020

100

16

6

22

78

V

nee

Illuminatieplan binnenstad 2019

150

55

39

94

56

V

nee

Infra aanpassingen ivm OV concessie

100

18

3

21

79

V

nee

Mobiliteit 2020

500

-

-

-

500

V

nee

Mobiliteit 2021

1.360

-

-

-

1.360

V

nee

Openbare verlichting 2020

159

17

-

17

142

V

nee

Openbare verlichting 2021

159

-

1

1

158

V

nee

Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort

271

257

16

273

2

N

ja

Software e-loket parkeren

-

2

-2

-

-

V

ja

Vergroten parkeercapaciteit 2019

80

18

4

22

58

V

nee

Vervangen auto 18 renault kangoo

30

-

-

-

30

V

nee

Vervanging straatmeubilair 2020

92

43

33

76

16

V

ja

Vervanging straatmeubilair 2021

92

-

40

40

52

V

nee

Vervanging verkeersborden 2020

40

31

-

31

9

V

ja

Vervanging verkeersborden 2021

40

-

18

18

22

V

nee

Voorzieningengebouw kriekenmarkt

100

-

21

21

79

V

nee

Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll

425

105

256

361

64

V

nee

Totaal Lasten

26.194

4.106

2.619

6.724

19.470

V

Baten

1e elektrische veerboot 2018

2.150

-

430

430

1.720

N

nee

2e elektrische veerboot 2018

2.150

-

430

430

1.720

N

nee

Fietsroutes Gorinchem-Oost

82

-

0

0

82

N

nee

Herinrichting Banneweg 2019

553

-

0

0

553

N

nee

Station Gorinchem-Noord

264

-

0

0

264

N

nee

Stroompunten electrische veerboten

-

-

28

28

28

V

nee

Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll

-

-

2

2

2

V

nee

Totaal Baten

5.199

-

890

890

4.309

N

Totaal Verkeer en vervoer

20.995

4.106

1.729

5.834

15.161

V

Lasten

Citymaking 2019 en 2020

200

-

-

-

200

V

nee

Stadspromotie

310

33

1

34

276

V

nee

Totaal Lasten

510

33

1

34

476

V

Totaal Economie

510

33

1

34

476

V

Lasten

Brede school Hoog Dalem

10.309

2.034

7.584

9.618

691

V

nee

Herhuisvesting locatie De Burcht

1.146

-

-

-

1.146

V

nee

Ihp 2017 duurzaamheid Graaf Reinald

190

62

128

190

-

ja

Ihp 2017 duurzaamheid Jenaplan

180

-

180

180

-

ja

Ihp 2017 optimalisatie Jenaplan

235

98

137

235

-

ja

Ihp 2017 uitbreiding Retranchement

1.275

-

-

-

1.275

V

nee

IHP 2020 binnenklimaat

500

-

806

806

306

N

nee

Ihp GO 2017 uitbreiding Jenaplan

291

8

278

286

5

V

ja

Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab

125

-

-

-

125

V

nee

Openbare ruimte tbv I_lab

64

-

-

-

64

V

nee

Uitbreiding Fortis lyceum en sporthal OKK incl Technasium

1.490

200

-

200

1.290

V

nee

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab

419

-

10

10

409

V

nee

Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV

10.000

-

725

725

9.275

V

nee

Voorbereiding innovatie-afstudeercentrum I_lab

47

47

-1

46

1

V

ja

Yulius aanpas Merwedekanaal 8a Ihp 2014

150

-

-

-

150

V

nee

Yulius renovatie Dr Hiemstralaan 24-24a

1.000

-

-

-

1.000

V

nee

Totaal Lasten

27.421

2.449

9.847

12.296

15.125

V

Baten

IHP 2020 binnenklimaat

-

-

619

619

619

V

nee

Brede school Hoog Dalem

-

-

382

382

382

V

nee

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab

253

-

10

10

243

N

nee

Voorbereiding innovatie-afstudeercentrum I_lab

-

-

3

3

3

V

ja

Totaal Baten

253

-

1.014

1.014

761

V

Totaal Onderwijs

27.168

2.449

8.833

11.282

15.886

V

Lasten

3e veld Rapid zandingestrooid kunstgras

285

285

-

285

-

ja

Cultuurhuis

7.000

13

-

13

6.987

V

nee

Hardware audiovisiuele middel museum-RAG

70

-

-

-

70

V

nee

Herinrichting park 10e Penninglaan

420

-

447

447

27

N

nee

Inventaris (plus verlichting) museum

45

-

-

-

45

V

nee

Ravelijn Oostgracht

50

-

-

-

50

V

nee

Speelruimteplan 2020

103

95

-37

59

44

V

nee

Speelruimteplan 2021

63

-

2

2

61

V

nee

Speelveld Hoog Dalem

400

-

-

-

400

V

nee

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

725

724

-

724

1

V

ja

Vervangen 4e veld GJS door kunstgrasveld

432

431

-

431

1

V

ja

Vestingplan, vervangen meubilair

55

27

18

46

9

V

nee

Vestingsplan 2020 bastion VIII

250

-

-

-

250

V

nee

Voertuigen en materieel 2021 actiewagen

30

-

-

-

30

V

nee

Voorbereiding kades Stationsweg

50

18

-

18

32

V

nee

Totaal Lasten

9.978

1.593

430

2.025

7.953

V

Baten

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

7

7

-

7

-

ja

Vestingplan, vervangen meubilair

-

-

7

7

7

V

nee

Vestingsplan 2020 bastion VIII

100

-

-

-

100

N

nee

Totaal Baten

107

7

7

14

93

N

Totaal Sport, Cultuur en Recreatie

9.871

1.586

423

2.011

7.860

V

Lasten

Beschoeiingen 2020

538

355

73

427

111

V

nee

Beschoeiingen 2021

203

-

20

20

183

V

nee

GRP 2018

860

723

-

723

137

V

ja

GRP 2019

1.760

693

127

820

940

V

ja

GRP 2020

760

411

262

673

87

V

nee

GRP 2021

1.175

-

660

660

515

V

nee

Waterberging diverse locaties

157

130

7

137

20

V

ja

Watercapaciteit

75

-

-

-

75

V

nee

Totaal Lasten

5.528

2.312

1.149

3.460

2.068

V

Baten

GRP 2018

860

723

-

723

137

N

ja

GRP 2019

1.760

693

127

820

940

N

ja

GRP 2020

760

410

262

673

87

N

nee

GRP 2021

1.175

-

660

660

515

N

nee

Waterberging diverse locaties

147

50

38

88

59

N

ja

Totaal Baten

4.702

1.876

1.087

2.964

1.738

N

Totaal Duurzaamheid

826

436

62

496

330

V

Lasten

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

60

-

-

-

60

V

nee

Totaal Lasten

60

-

-

-

60

V

Baten

Arkelstraat 28, desinvestering

444

-

444

444

-

ja

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

60

-

-

-

60

N

nee

Woonark Stationsweg 22, overboeking naar voorraad

-

-

115

115

115

V

ja

Totaal Baten

504

-

559

559

-55

V

Totaal VROSV

-444

-

-559

-559

115

V

Lasten

Aanpassingen 1e verdieping stadhuis

184

71

131

203

19

N

ja

Communicatie 2019

65

5

-

5

60

V

nee

Herinrichting hal stadhuis 2019

75

43

12

55

20

V

nee

Informatiebeleid 2018 (ppn 2018)

540

268

46

314

226

V

nee

Preferente aandelen Stedin

1.360

-

1.360

1.360

-

ja

Software en hardware 2019

413

318

101

420

7

N

ja

Software en hardware 2020

280

-

24

25

255

V

nee

Software en hardware 2021

62

-

64

64

2

N

ja

Vervangingsplan inventaris 2021

196

-

25

25

171

V

nee

Warmtenet stadhuis

118

-

107

107

11

V

nee

Totaal Lasten

3.293

705

1.870

2.578

715

V

Totaal Overhead, VPB en Onvoorzien

3.293

705

1.870

2.578

715

V

TOTAAL INVESTERINGEN

62.374

9.358

12.386

21.746

40.628

V

Programma Verkeer en Vervoer

1e en 2e elektrische veerboot 2018/Aanpassingen walvoorzieningen veerboten/Accupakketten electrische veerboten/Stroompunten electrische veerboten
De aanbesteding voor de bouw van de elektrische veerboten heeft geleid tot een opdracht aan Holland Shipyards. De bouw van de casco's vindt op dit moment plaats op een werf in Polen. Ook de aanpassingen aan de walvoorzieningen (steigers) en de aanleg van de stroompunten nemen wij in 2022 ter hand. Wij streven ernaar om de elektrische veerboten op 1 januari 2023 in de vaart te nemen. De bijdrage van de gemeente Altena in de investeringen voor de elektrische boten ontvangen wij steeds nadat wij een termijn aan de bouwer hebbren betaald. Omdat de bouw pas eind 2021/begin 2022 is gestart hebben wij in 2021 nog relatief weinig bijdrage ontvangen.

Station Gorinchem-Noord ↵

De ontwikkeling van het stationin Gorinchem-Noord is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Groote Haar. Door de inmiddels aangescherpte wet- en regelgeving rond de locatie van overwegen, vooral met betrekking tot de verkeersveiligheid, is de ontwikkeling vertraagd. Met de samenwerkende partijen (ProRail, Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Holland en de MLL Beheer BV) is gekeken naar alternatieven. Naar verwachting zullen in 2022 weer activiteiten plaatsvinden voor dit project. Het investeringsbudget blijft daarom voor 2022 beschikbaar.

Aanpassen Groenmarkt 2017 
De derde fase van de herinrichting van de Groenmarkt en omgeving is nagenoeg afgerond. De vier nieuwe bomen hebben het niet gered en hiervoor is een alternatieve oplossing getroffen. Op dit moment bekijken wij of we het restantbudget van € 57.000 in kunnen zetten voor de investering in het kader van het aanlichten van de Grote toren (beiden oorspronkelijk bedoeld voor verbetering van de aantrekkelijkheid en profilering van de binnenstad) maken . In dat geval zullen wij dat via de tussenrapportage 2022 aan de gemeenteraad voorleggen.

Fietsparkeren binnenstad 2019 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor dit project. Naar verwachting wordt dit in 2022 gerealiseerd. Het budget is voldoende voor het realiseren van de plannen.

Fietsroutes Gorinchem-Oost
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor dit project. Naar verwachting wordt dit in 2022 gerealiseerd. Het budget is voldoende voor het realiseren van de plannen.

Havens geleidewerken 2019 
De voorbereiding voor de renovatie geleidewerken en de aanpassing en uitbreiding van een aantal steigers in de Lingehaven zijn voorlopig ‘on hold’ gezet. In verband met een onderzoek naar PFAS-vervuiling (poly- en perfluoralkylstoffen) in de Lingehaven is het baggeren vertraagd. Het gehele werk wordt in 2022 uitgevoerd. Het investeringsbudget is toereikend.

Herinrichting Banneweg 2019 
De voorbereiding voor de renovatie en herinrichting van de Banneweg heeft in 2019 plaatsgevonden en de uitvoering is in 2020 ter hand genomen. Deze herinrichting is onlosmakelijk verbonden met de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda mobiliteit ten aanzien van de Banneweg en het Piazza Center. De aanbesteding voor het vervolgonderzoek is gegund en zal in 2022 worden uitgevoerd. Dit investeringsbudget blijft daarom noodzakelijk voor 2022.

Herinrichting Haarsekades
De inrichting van de Haarsekade komt voort uit de mobiliteitsvisie. Hiervoor is in 2021 een investeringsbudget ter beschikking gesteld. Naar verwachting wordt deze investering in 2022 gerealiseerd.

Illuminatieplan binnenstad 2020 
Met het illuminatieplan binnenstad vebeteren en verduurzamen we de kwaliteit van de verlichting van de binnenstad en benadrukken we de historische elementen en monumenten in de binnenstad, waardoor de rol van Gorinchem als toeristischetrekpleister en vestingstad meer naar voren komt. Zo zijn de Kanselpoort, de Arkelpoort met Paardenwater en de entree Buiten de Waterpoort al verlicht. Ook de verlichting op de Tolkazerne en de Groenmarkt, inclusief de Grote toren, is of wordt nog aangepakt. De restantbudgetten voor Illuminatie 2019 en 2020 zijn hiervoor benodigd.

Illuminatieplan binnenstad 2019
Het investeringsbudget voor het Illuminatieplan binnenstad 2019 is grotendeels ingezet voor de aanlichting van Molen De Hoop en die van de grote toren aan de Krijtstraat. Het restant investeringsbudget van € 56.000 zetten we in voor de hierboven genoemde projecten (Illuminatie 2020).

Infra aanpassingen i.v.m. OV-concessie 
Door het verminderde aantal reizigers als gevolg van corona moest er helaas bezuinigd worden. Door onzekerheid over de lijnvoering kon een deel van de bushaltes niet worden aangepakt. Bij drukke haltes heeft de provincie plannen om de kwaliteit en de uitstraling te verbeteren. Om dubbel werk te voorkomen willen wij onze werkzaamheden met die van de provincie combineren. Helaas duurt de provinciale besluitvorming langer dan verwacht.

Mobiliteit 2020 en 2021 
Bij het vaststellen van de begroting 2020/2021 zijn investeringskredieten beschikbaar gesteld voor het
uitvoeren van quick win maatregelen. Het beschikbaar gestelde budget is nog niet ingezet, omdat een deel van de quick win maatregelen geen investeringen betrof, maar exploitatiebudget en andere maatregelen nog niet voldoende zijn uitgewerkt. In 2022 bekijken wij hoe we deze investeringenbudgetten zo praktisch mogelijk in kunnen zetten om het beoogde doel uit de Mobiliteitsvisie ted realiseren.

Openbare verlichting 2020 en 2021 
Bij het vaststellen van de begroting 2020/2021 zijn investeringskredieten beschikbaar gesteld voor het
uitvoeren van quick win maatregelen. Het beschikbaar gestelde budget is nog niet ingezet, omdat een deel van de quick win maatregelen geen investeringen betrof, maar exploitatiebudget en andere maatregelen nog niet voldoende zijn uitgewerkt. In 2022 bekijken wij hoe we deze investeringenbudgetten zo praktisch mogelijk in kunnen zetten om het beoogde doel uit de Mobiliteitsvisie te realiseren.

Vergroten parkeercapaciteit 2019 
Deze investering is minder ver gevorderd dan verwacht. De plannen zullen in 2022 verder worden uitgevoerd. Het beschikbare budget is voldoende.

Vervanging straatmeubilair 2021
Voor het vervangen van het straatmeubilair maken wij een inhaalslag die voortduurt in 2022. Het restantbudget € 52.000 van 2021 zetten wij hierbij in zijn geheel in.

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt
Wij onderzoeken op dit moment hoe we het voorzieningengebouw aan de haven met zowel oog voor de historische omgeving als voor de duurzaamheidskansen zo goed mogelijk kunnen renoveren. Hiervoor is het restantbudget van € 79.000 in 2022 benodigd.

Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll
Het project Bastion II is afgerond en opgeleverd. Conform onze reguliere werkwijze hebben wij het investeringsbudget nog niet definitief afgesloten in verband met de eventuele laatste (herstel- of onderhouds)werkzaamheden door de aannemer aan de infrastructuur. Bij de tussenrapportage 2022 zullen wij u informeren over de voortgang van het project en het afsluiten van het investeringsbudget Infrastructuur Bastion II.

Progamma Economie

Citymaking 2019 en 2020/Stadspromotie
Deze investeringen worden in 2022 omgezet naar nieuwe investeringen voor de Mooiste Vestingstad die naar verwachting in 2022 worden besteed.

Programma Onderwijs

Brede school Hoog Dalem

De brede school Hoog Dalem is in januari 2022 opgeleverd en in gebruik genomen door de scholen, de kinderopvang en overige gebruikers. Op dit moment worden de laatste afrondende werkzaamheden verricht aan de school, de gymzaal (waaronder de inrichting), het wijkcentrum en het buitensportveld. Bij de tussenrapportage 2022 zullen wij de gemeenteraad informeren over de definitieve financiële afsluiting van de investeringsbudgetten. In het kader van de regeling Stimulering Sport hebben wij in 2021 een bedrag van € 382.000 voor de door ons betaalde btw over de investeringen in de sportvoorzieningen in de brede school Hoog Dalem ontvangen. Deze bijdrage was niet geraamd en zal eenmalig in mindering worden gebracht op het investeringsbudget voor de gymzaal, waarna het saldo zal worden geactiveerd en hierover zal worden afgeschreven.

Herhuisvesting locatie De Burcht/Ihp 2017 uitbreiding Retranchement/Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan24/24a
Van het investeringsbudget van € 1 mln. voor de renovatie van de locatie Hiemstralaan 24/24a wordt € 750.000 ingezet voor de nieuwbouwplannen voor de onderwijshuisvesting voor basisscholen Beatrix/De Burcht en de Regenboog op de locatie Retranchement 3. Ook de investeringsbudgetten voor de uitbreiding Retranchement van € 1,3 mln en de nieuwbouw De Burcht € 1,2 mln. maken deel uit van de nieuwbouwplannen op de locatie Retranchement 3. De oorspronkelijk beoogde locatie voor De Burcht/De Regenboog wordt als gevolg van veranderingen in leerlingaantallen opnieuw overwogen. Als hierover meer bekend is, komen wij hierover bij de raad terug. Wij verwachten de nieuwbouw voor De Burcht/De Regenboog in 2023 te realiseren. De investeringsbudgetten blijven benodigd en schuiven daarom door.

IHP 2017 binnenklimaat
Voor het optimaliseren van het binnenklimaat in de schoolgebouwen voor het primair onderwijs is een investeringsbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld. In 2021 hebben wij een financiële bijdrage van € 185.000 geleverd aan de diverse schoolbesturen, die optreden als bouwheer. Wij verwachten dat de schoolbesturen in 2022 doorgaan met het optimaliseren van het binnenklimaat en nogmaals een beroep zullen doen op de gemeentelijke middelen (restant € 315.000). Daarnaast hebben wij voor een aantal scholen een specifieke uitkering ontvangen van totaal € 619.000 voor ventilatie in scholen. Deze is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatie branche gestimuleerd. Deze uitkering is 1 op 1 doorgezet naar de schoolbesturen om hiermee de betreffende maatregelen te bekostigen. De baat en de last van € 619.000 zijn niet geraamd.

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab/Inrichting Hoefslag 6 tbv I_ab/Openbare ruimte tbv I_llab
Voor de realisatie van het I_lab heeft de gemeenteraad een bedrag van € 6,65 mln. beschikbaar gesteld, voor € 1,9 mln. gedekt uit de Regiodeal. In 2021 is een coöperatie met leden uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de gemeente opgericht, die verantwoordelijk is voor de huisvesting, de bedrijfsvoering en de exploitatie van het I_lab. Ook zijn de voorbereidingen getroffen die noodzakelijk zijn voor de definitieve huisvesting, de inrichting en de financiering van het I_lab. De investeringsbudgetten uit 2021 schuiven door naar 2022. Omdat de werkzaamheden voor het I_lab grotendeels vanaf 2022 plaatsvinden is ook de bijdrage uit de Regiodeal in 2021 € 243.000 lager dan geraamd. Deze zullen wij op basis van de gemaakte kosten in 2022 (en mogelijk gedeeltelijk in 2023) alsnog ontvangen.

Uitbreiding Fortes lyceum en sporthal OKK in Technasium
De uitbreiding van Fortes methet Technasium (aanpassing van de inpandige gymzaal tot Technasium) is gerealiseerd. De bouw van een sporthal voor Fortes en OKK is in het voorjaar van 2021 gestart en inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Na de definitieve verantwoording door OVO in 2022 zullen wij het restant van de gemeentelijke bijdrage overmaken en het investeringsbudget bij de tussenrapportage 2022 afsluiten.

Vervangende nieuwbouw 't Gilde CVO-AV
In de vergadering van18 juni 2020 heeft de raad ingestemd met de vervangende nieuwbouw van Vakcollege Techniek ('t Gilde), als onderdeel van de 1e fase van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO). Tezamen met de tussentijdse verhoging van € 1 mln. als gevolg van de actualisatie van de ruimtebehoefte voor 't Gilde en een verhoging van € 2 mln. door de blijvend stijgende materiaalprijzen (oorspronkelijk prijspeil 2020) en de aanvullende wens om te komen tot een duurzaam gebouw op basis van ENG (energieneutraal gebouw) is de gemeentelijke bijdrage voor de nieuwbouw 't Gilde in de begroting 2022 komt de gemeentelijke bijdrage op € 17,5 mln. Door de eigen bijdrage van het schoolbestuur CVO-AV van € 2 mln. en de subsidie Sterk in Techniek van € 2 mln. is er per saldo een investeringsbudget van € 21,5 mln. beschikbaar voor de nieuwbouw 't Gilde. Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen en loopt op dit moment de bestemmingsplanprocedure. Nadat alle formaliteiten zijn afgerond, zullen we de daadwerkelijke nieuwbouw zo spoedig mogelijk starten.

Yulius aanpassingen Merwedekanaal 8a IHP 2014
De toekomstige huisvesting van Yulius Lingewaal College en de hiervoor beschikbare middelen worden meegenomen in het nog op te stellen Integrale Huisvestingsplan (IHP). In afwachting hiervan worden de voorgenomen aanpassingen voorlopig niet uitgevoerd en het investeringsbudget van € 150.000 doorgeschoven naar 2022.

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan24/24a
Van het oorspronkelijke investeringsbudget van € 1 mln. voor de renovatie van het schoolgebouw aan de Hiemstralaan 24/24a zetten we € 750.000 in voor de nieuwbouw voor De Burcht/De Regenboog (zie hierboven). Het restant van € 250.000 wordt in 2022 gebruikt voor de aanpassingen van het gebouw Dr. Hiemstralaan voor het tijdelijk gebruik door de Beatrix/De Burcht, waardoor het gebouw aan de Hoefslag aangepast kan worden voor het I_lab. Het investeringsbudget van € 250.000 schuift hiervoor door naar 2022.

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Toekomstperspectief Nieuwe Doelen (Cultuurhuis)

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 9 december 2021 besloten opdracht te geven om een aanbesteding voor de toekomstige exploitatie van De Nieuwe Doelen te organiseren. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarbij de gemeenteraad een breed perspectief op de inzet van een groot podium in Gorinchem wil houden en de ruimte wil bieden voor ideeën en mogelijkheden op alternatieve locaties. Wij hebben ons gebogen over de vraag of deze motie technisch uitvoerbaar is en hoe deze zich verhoudt tot door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders en tot de politieke kalender. Wij hebben tijdens de collegevergadering van 8 maart 2022 geconcludeerd dat uitvoering van de motie ‘Breder Perspectief Groot Podium’ feitelijk maar in zeer beperkte mate mogelijk is en/of nieuwe raadsbesluiten vraagt. Wij geven het nieuwe college de ruimte om, vanuit een nieuw politiek mandaat, een besluit te nemen over de Nieuwe Doelen en de besteding van de investeringsbudgetten.

Hardware audiovisiuele middelen museum-RAG

De eerste fase van de verbouwing van de begane grond van het museum is afgerond. In 2022 nemen wij de herinrichting van de historische collectie ter hand. Hiervoor is het investeringsbudget van € 70.000 benodigd.

Ravelijn Oostgracht

Dit investeringsbudget van € 50.000 betrekken wij bij de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring en de meekoppelkansen die wij hierbij zien voor de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de mooiste vestingstad van Nederland.

Speelruimteplan 2021
Het investeringsbudget Speeltuimteplan 2021 hebben we grotendeels ingezet voor de inrichting van de speelruimte voor de Haarwijk/10e Penninglaan. Het restant van € 63.000 gebruiken we in 2022 voor speelplaatsen en speelvoorzieningen in de wijk Wijdschild.

Speelveld Hoog Dalem
Het investeringsbudget van € 400.000 gebruiken we in 2022 voor de laatste werkzaamheden voor het Speelveld Hoog Dalem, zoals de plaatsing van veldverlichting en hekwerk.

Vestingsplan 2020 Bastion VIII
Voor de aanpak van Bastion VIII heeft de raad voor de voorbereiding, het onderzoek (o.a. archeologie en flora en fauna) en het opschonen van het binnenterrein Bastion VIII ten behoeve van de toegankelijkheid een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Voor het in profiel brengen van de wallen en bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII is ca. € 200.000 beschikbaar voor 2021. De plannen Bastion VIII zijn tot stand gekomen in overleg met de werkgroep Vesting Gorinchem. De werkzaamheden voor Bastion VIII betrekken wij bij de integrale aanpak van de vesting in het kader van de Mooiste vestingstad van Nederland.

Programma Duurzaamheid

Beschoeiingen 2020 en 2021

Eind 2021 en begin 2022 hebben wij een schouw uit laten voeren, waarbij de noodzakelijke vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiingen in Gorinchem. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zetten wij de restantbudgetten voor 2020 en 2021 in.

GRP 2018, 2019 en 2020
De werkzaamheden in het kader van de jaarschijf 2018 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond. Er resteert € 137.000. De onttrekking aan de vervangingsvoorziening is daardoor ook € 137.000 lager. De financiële (budgettair neutrale) gevolgen zijn verwerkt in de Jaarstukken 2021.

In het budget GRP 2019 zit een bedrag van € 1 mln. voor de aanpak van wateroverlast in de binnenstad. In het GRP 2021-2025 wordt hiervan € 900.000 ingezet voor voor klimaatadaptie en maatwerkvoorzieningen. Bij de tussenrapportage 2022 zullen wij deze uitsplitsing in de budgetten verwerken. Het restant van het budget GRP 2020 van € 350.000 wordt in 2022 ingezet voor een grootschalig project in de Gildenwijk, i.c. de omgeving Tets van Goudriaanstraat, Gerard van Lomstraat, Intervamflats. De werkzaamheden in het kader van het GRP worden gedekt door een onttrekking aan de vervangingsvoorziening Riolering.

Waterberging diverse locaties
Vanuit het Stedelijk Waterplan ligt er een wettelijke opgave om te voldoen aan de wateropgave. Om in Gorinchem West voldoende waterberging te realiseren hebben we extra waterberging gecreëerd in de spoorsloot in de Gildenwijk en de watergang in het park aan de Tiende Penninglaan. De kosten die met het graven van extra waterberging waren € 137.000 (raming € 157.000). De baten van het Waterschap en de dekking uit de opbrengsten van de rioolheffing zijn € 59.000 lager dan geraamd (€ 147.000). De werkzaamheden zijn afgerond en de investeringsbudgetten afgesloten.

Watercapaciteit
Als gevolg van de vervanging van het 4e veld door een kunstgrasveld voor GJS is bestaande waterbergingscapaciteit gedempt en hebben wij de opdracht om te zorgen voor de aanleg van watercompensatie. Hiervoor is een investeringsbudget van € 75.000 beschikbaar. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring hebben wij deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd.

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken
Door onder andere stijgende bouwkosten en het herschrijven van de business case door de exploitant loopt de planning van de windmolens vertraging op. Dit zorgt zowel voor een voor- als nadeel die elkaar opheffen.

Woonark Stationsweg 22, overboeking naar voorraad
De woonark betrof niet langer een verhuurobject en is op basis van de regelgeving overgeboekt van materieel vast actief naar de voorraad. Inmiddels is de woonark verkocht.

Overhead, Vernootschapsbelasting en Onvoorzien

Communicatie 2019

Voor het inspelen op diverse ontwikkelingen (zoals de bekendmakingswet en MijnOverheid.nl, de wijziging Awb met betrekking tot e-dienstverlening, digitale richtlijnen en informatiebeveiliging en het van buiten naar binnen werken) zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de website, intranet en voor de implementatie van een herkenbare en benaderbare huisstijl. Het restantbudget van € 60.000 hebben wij ingezet voor de implementatie van het intranet en worden gebruikt voor de implementatie van de nieuwe huisstijl.

Preferente aandelen Stedin

In 2021 is besloten om mee te doen aan de aandelenemissie van Stedin die nodig is om Stedin te assisteren bij het verwezenlijken van de energietransitie. Het dividendrendement op deze aandelen (cumulatief preferente aandelen) bedraagt 3% per jaar.

Informatiebeleid 2018, Software en hardware 2020 en Vervangingsplan inventaris 2021
Een aantal projecten binnen de ICT infrastructuur is later tot uitvoering gekomen dan initieel gepland (met name netwerkinfrastructuur en vervanging servers). Daardoor vallen een aantal uitgaven later in de tijd. Genoemde projecten lopen inmiddels en worden in 2022 gerealiseerd. Met name als gevolg van corona werd het laatste anderhalf jaar op een andere manier omgegaan met onze hardware en inventaris. Daardoor zijn een aantal geplande investeringen opgeschort. Nu de situatie normaliseert worden een aantal zaken alsnog uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de veranderende kijk hoe gebouwen en werkplekken nu en in de toekomst worden gebruikt.