Wat hebben we bereikt met het programma Economie?

Doel

Gorinchem is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Economische visie

2021

Re-activatieplan economie

2020

Strategie citymarketing

2017

Winkeltijdenverordening

2017

Kernwinkelgebied binnenstad Gorinchem

2021

Verordening BI-zone binnenstad Gorinchem 2023-2027

2022

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Eenheid

Resultaat

Soort

Functiemenging
Verhouding tussen woningen en banen

B

in %
0=alleen woningen, 100= alleen banen

PI

Vestigingen van bedrijven

B

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

PI

Waardering vestigingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

Onbekend

ME

Waardering ondernemingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

Onbekend

ME

Overnachtingen op camperplaatsen

F

Aantal per jaar

5175

PI

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig