Investeringsoverzicht

Hieronder het overzicht van alle lopende investeringen. De investeringen die een overschrijding van de lasten hebben van € 50.000 of meer worden onder dit overzicht toegelicht.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

CUR hard- en software

44

-

-

-

44

V

Nee

CUR vaste camera 2018

26

-

-

-

26

V

Nee

Totaal Lasten

70

-

-

-

70

V

Totaal Veiligheid

70

-

-

-

70

V

Lasten

1e elektrische veerboot 2018

4.171

1.120

421

1.541

2.630

V

Nee

2e elektrische veerboot 2018

3.785

817

392

1.209

2.576

V

Nee

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten

150

41

23

64

86

V

Nee

Accupakketten elektrische veerboten

900

187

93

280

620

V

Nee

Stroompunten elektrische veerboten

400

73

37

110

290

V

Nee

Station Gorinchem-Noord

8.843

2.084

17

2.101

6.742

V

Nee

Aanpassen groenmarkt 2017

448

444

4

448

-

Ja

Dynamische stadsafsluiting 2022

85

-

70

70

15

V

Nee

Fietsparkeren binnenstad 2019

200

48

-

48

152

V

Nee

Fietsroutes Gorinchem-Oost

230

5

242

247

17

N

Ja

Havens geleidewerken 2019

136

24

-

24

112

V

Nee

Herinrichting Banneweg 2019

2.348

878

13

891

1.457

V

Nee

Herinrichting Haarsekades

2.350

6

55

61

2.289

V

Nee

Illuminatie kerktoren

468

-

344

344

124

V

Nee

Illuminatieplan 2020

29

21

8

29

-

Ja

Illuminatieplan binnenstad 2019

94

94

5

99

5

N

Ja

Infra aanpassingen i.v.m. OV concessie

100

21

-

21

79

V

Nee

Mobiliteit 2020

450

-

-

-

450

V

Nee

Mobiliteit 2021

1.360

-

-

-

1.360

V

Nee

Mobiliteit 2022

5.490

-

-

-

5.490

V

Nee

Openbare verlichting 2020

17

17

-17

-

17

V

Ja

Openbare verlichting 2021

36

1

36

37

1

N

Ja

Openbare verlichting 2022

158

-

29

29

129

V

Nee

Straatmeubilair vsp binnenstad 2018

-

-

-4

-4

4

V

Ja

Vergroten parkeercapaciteit 2019

80

22

9

31

49

V

Nee

Vervangen auto 18 Renault kangoo

30

-

-

-

30

V

Nee

Vervanging straatmeubilair 2021

92

39

55

94

2

N

Ja

Vervanging straatmeubilair 2022

92

-

111

111

19

N

Ja

Vervanging verkeersborden 2021

40

18

8

26

14

V

Ja

Vervanging verkeersborden 2022

40

-

29

29

11

V

Nee

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt

215

21

17

38

177

V

Nee

Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll

425

361

62

423

2

V

Ja

Totaal lasten

33.262

6.342

2.059

8.401

24.861

V

Baten

1e elektrische veerboot 2018

2.150

430

430

860

1.290

N

Nee

2e elektrische veerboot 2018

2.150

430

-

430

1.720

N

Nee

Stroompunten elektrische veerboten

197

28

15

43

154

N

Nee

Fietsroutes Gorinchem-Oost

82

-

83

83

1

V

Ja

Herinrichting Banneweg 2019

553

-

-

-

553

N

Nee

Station Gorinchem-Noord

264

-

-

-

264

N

Nee

Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll

-

2

-

2

2

V

Ja

Totaal baten

5.396

890

528

1.418

3.978

N

Totaal Verkeer en vervoer

27.866

5.452

1.531

6.983

20.883

V

Lasten

Het verhaal v.d. vesting

72

-

3

3

69

V

Nee

Stadspromotie

-

34

-34

-

-

Ja

Welkom in de mooiste vesting

124

-

46

46

78

V

Nee

Totaal Lasten

196

34

15

49

147

V

Totaal Economie

196

34

15

49

147

V

Lasten

Brede school Hoog Dalem

10.309

9.616

650

10.266

43

V

Ja

Herhuisvesting locatie De Burcht

1.146

-

-

-

1.146

V

Nee

IHP 2017 uitbreiding Retranchement

2.025

-

-

-

2.025

V

Nee

IHP 2020 binnenklimaat

500

806

-619

187

313

V

Nee

Inrichting Hoefslag 6 t.b.v. I_lab

125

-

-

-

125

V

Nee

Openbare ruimte t.b.v. I_lab

450

-

-

-

450

V

Nee

Renovatie gymzaal J van Egmond

500

-

-

-

500

V

Nee

Uitbreiding Fortis lyceum en sporthal OKK incl Technasium

1.490

200

1.290

1.490

-

Ja

Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab

2.576

10

56

66

2.510

V

Nee

Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV

16.500

725

-

725

15.775

V

Nee

Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014

150

-

-

-

150

V

Nee

Yulius renovatie Dr. HIemstralaan 24-24a

250

-

-

-

250

V

Nee

Totaal lasten

36.021

11.357

1.377

12.734

23.287

V

Baten

IHP 2020 binnenklimaat

-

619

-619

-

-

Brede school Hoog Dalem

-

383

183

566

566

V

Ja

Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab

1.900

10

56

66

1.834

N

Nee

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

114

-

-

-

114

N

Nee

Totaal baten

2.014

1.012

-380

632

1.382

N

Totaal Onderwijs

34.007

10.345

1.757

12.102

21.905

V

Lasten

Aanleg sportveld GJS 2022

140

-

-

-

140

V

Nee

Boemer Tractor 2022

50

-

-

-

50

V

Nee

Bruggen en visssteigers

288

-

59

59

229

V

Nee

Caribabad chloor- en zuurvat

150

-

-

-

150

V

Nee

Cultuurhuis 2019

7.000

13

-

13

6.987

V

Nee

Hardware audiovisiuele middelen museum-RAG

70

-

-

-

70

V

Nee

Herinrichting park 10e Penninglaan

420

446

11

457

37

N

Ja

Inventaris (plus verlichting) museum

45

-

4

4

41

V

Nee

Kademuren J. Bloempad en Krabsteeg

260

-

9

9

251

V

Nee

Maaiarm heggensnoeier 2022

28

-

-

-

28

V

Nee

Meekoppelkans Ravelijn

311

-

3

3

308

V

Nee

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren

68

-

-

-

68

V

Nee

Meekoppelkans Woelsewaard struinpad

36

-

-

-

36

V

Nee

Nieuw Holland tractor sportvelden

67

-

-

-

67

V

Nee

Ransomes maaier 2022

75

-

96

96

21

N

Ja

Ravelijn Oostgracht

50

-

-

-

50

V

Nee

Speelruimteplan 2020

103

59

44

103

-

Ja

Speelruimteplan 2021

63

2

61

63

-

Ja

Speelruimteplan 2022

293

-

151

151

142

V

Nee

Speelveld Hoog Dalem

260

-

-

-

260

V

Nee

Vervangen Renault trafic 2022

35

-

-

-

35

V

Nee

Vervangen VW transporter 1 2022

44

-

-

-

44

V

Nee

Vestingplan, vervangen meubilair

55

46

10

56

1

N

Ja

Vestingsplan 2020 bastion VIII

250

-

-

-

250

V

Nee

Voertuigen en materieel 2021 actiewagen

30

-

-

-

30

V

Nee

Voorbereiding kades stationsweg

50

18

35

53

3

N

Ja

Waterbus buitendienst

58

-

-

-

58

V

Nee

Totaal Lasten

10.299

584

483

1.067

9.232

V

Baten

Vestingplan, vervangen meubilair

-

7

-

7

7

V

Ja

Vestingsplan 2020 bastion VIII

100

-

-

-

100

N

Nee

Totaal baten

100

7

-

7

93

N

Totaal Sport, Cultuur en Recreatie

10.199

577

483

1.060

9.139

V

Lasten

Beschoeiingen 2020

538

428

210

638

100

N

Ja

Beschoeiingen 2021

203

20

188

208

5

N

Ja

Beschoeiingen 2022

244

-

353

353

109

N

Ja

GRP 2020

760

673

86

759

1

V

ja

GRP 2021

1.175

660

48

708

467

V

Nee

GRP 2022

1.075

-

68

68

1.007

V

Nee

Watercapaciteit

75

-

2

2

73

V

Nee

Totaal lasten

4.070

1.781

955

2.736

1.334

V

Baten

GRP 2020

760

673

86

759

1

N

Ja

GRP 2021

1.175

660

48

708

467

N

Nee

GRP 2022

1.075

-

68

68

1.007

N

Nee

Totaal baten

3.010

1.333

202

1.535

1.475

N

Totaal Duurzaamheid

1.060

448

753

1.201

141

N

Lasten

Grond Bullekeslaan 5

255

-

255

255

-

Ja

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

60

-

-

-

60

V

Nee

Totaal Lasten

315

-

255

255

60

V

Baten

Desinvestering Bullekeslaan 5

356

-

356

356

-

Ja

Desinvestering deel gronden Vlietskade

-

-

169

169

169

V

Ja

Desinvestering school Laagdalemseweg 10

66

-

66

66

-

Ja

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

60

-

-

-

60

N

Nee

Totaal baten

482

-

591

591

109

V

Totaal VROSV

-167

-

-336

-336

169

V

Lasten

Communicatie 2019

65

5

24

29

36

V

Nee

Herinrichting hal stadhuis 2019

75

55

19

74

1

V

Ja

Informatiebeleid 2018 (ppn 2018)

540

314

209

523

17

V

Ja

Software en hardware 2020

280

25

52

77

203

V

Nee

Software en hardware 2022

180

-

9

9

171

V

Nee

Vervangingsplan inventaris 2021 (1)

75

7

74

81

6

N

Ja

Vervangingsplan inventaris 2021 (2)

121

18

2

20

101

V

Nee

Vervangingsplan inventaris 2022

112

-

-

-

112

V

Nee

Warmtenet stadhuis

186

107

64

171

15

V

Nee

Totaal lasten

1.634

531

453

984

650

V

Baten

Software en hardware 2022

-

-

4

4

4

V

Nee

Totaal baten

-

-

4

4

4

V

Totaal Overhead, VPB en Onvoorzien

1.634

531

449

980

654

V

TOTAAL INVESTERINGEN

74.865

17.387

4.652

22.039

52.826

V

Programma Verkeer en Vervoer

1e en 2e elektrische veerboot 2018, aanpassingen walvoorzieningen veerboten, accupakketten elektrische veerboten en stroompunten elektrische veerboten
De bouw en de oplevering van de elektrische veerboten, inclusief de accupakketten, de walvoorzieningen en de stroompunten hebben als gevolg van oorlog Oekraïne, corona, de marktomstandigheden die alle opzichten zeer uitdagend, enige vertraging opgelopen. Wij verwachten dat de boten in Q3 in de vaart genomen kunnen worden. De benodigde investeringsbudgetten schuiven we daarom door naar 2023.

Station Gorinchem-Noord
De ontwikkeling van het stationin Gorinchem-Noord i sgekoppeld aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Groote Haar. Door de inmiddels aangescherpte wet- en regelgeving rond de locatie van overwegen, vooral met betrekking tot de verkeerveiligheid, is de ontwikkeling vertraagd. Met de samenwerkende partijen (ProRail, Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Hollandende MLL Beheer BV) wordtgekekennaaralternatieven. Naar verwachtingzullen in de toekomst weer activiteiten plaatsvinden voor dit project. Het investeringsbudget blijft daarom voor 2023 beschikbaar. 

Fietsparkeren binnenstad 2019 
Een betere faciliteit blijft een wens in de binnenstad. Zodoende is dit budget nog nodig om in 2023 vervolgstappen te kunnen zetten.

Havens geleidewerken 2019 
Wij hebben de voorbereidingen voor de renovatie van geleidewerken in de Lingehaven in 2022 getroffen en de werkzaamheden vinden in 2023 plaats.

Herinrichting Banneweg 2019 
De raad heeft ingestemd met fase 2 van de Banneweg. Daarom blijft dit investeringsbudget voor 2023 beschikbaar

Herinrichting Haarsekades
De verwachting is dat in 2023 gestart gaat worden met de inrichting van de Haarsekades. Zodoende blijft dit investeringsbudget beschikbaar voor 2023.

Illuminatie kerktoren
Voor de illuminatie van de Grote kerk, de toren en de directe omgeving hebben wij de investeringsbudgetten voor illuminatie 2019 en 2020, delen van de investeringsbudgetten voor openbare verlichting 2020 en 2021 en het restant van het investeringsbudget Herinrichting Groenmarkt samengevoegd tot 1 investeringsbudget Aanlichten Grote Toren, kerk en Groenmarkt van € 468.000. De laatste werkzaamheden vinden in het eerste half jaar van 2023

Infra aanpassingen i.v.m. OV-concessie 
Bij drukke haltes heeft de provincie plannen om de kwaliteit en de uitstraling te verbeteren. Om dubbel werk te voorkomen willen wij onze werkzaamheden met die van de provincie combineren. Helaas duurt de provinciale besluitvorming langer dan verwacht.

Mobiliteit 2020, 2021 en 2022 
Bij het vaststellen van de begroting 2020/2021 zijn investeringskredieten beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van quick win maatregelen. Het beschikbaar gestelde budget is nog niet ingezet omdat een deel van de maatregelen nog niet voldoende zijn uitgewerkt. In 2023 bekijken wij hoe we deze investeringsbudgetten zo praktisch mogelijk in kunnen zetten om het beoogde doel uit de Mobiliteitsvisie te realiseren.

Openbare verlichting 2022 
Het investeringsbudget voor de reguliere vervanging van lichtmasten armaturen voor de openbare verlichting 2022 is niet volledig uitgegeven en het restant betrekken we bij het openbare verlichtingsplan waar we in 2023 aan werken.

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt
Dit project heeft vertraging opgelopen in verband met de manier van verduurzamen in de Lingehaven. Het bedrag dient beschikbaar te blijven voor 2023.

Progamma Economie

Het verhaal van de vesting en Welkom in de mooiste vesting
Beide investeringen zijn gestart en worden in 2023 gerealiseerd. Deze investeringsbudgetten zijn dan ook nodig om de reeds gemaakte plannen te verwezenlijken.

Programma Onderwijs

Brede school Hoog Dalem
De brede school Dalemplein is opgeleverd en in januari 2022 in gebruik genomen door de scholen, de kinderopvang en overige gebruikers. De laatste afrondende werkzaamheden aan de school, de gymzaal (waaronder de inrichting), het wijkcentrum en het buitensportveld zijn verricht en het project is binnen de beschikbaar gestelde middelen van ruim € 10 mln. uitgevoerd. Bij de jaarrekening 2022 sluiten wij het (samengestelde) investeringsbudget af. De terug ontvangen btw in het kader van de Regeling specifieke uitkering Sport ad € 383.000 en de bijdragen van de schoolbesturen van per saldo € 566.000 waren niet geraamd en leiden tot een voordeel op het investeringsbudget.

Herhuisvesting bso Beatrix de Burcht/IHP 2017 uitbreiding Retranchement
De investeringsbudgetten voor de uitbreiding Retranchement ad. € 2.025.000 en de nieuwbouw De Burcht ad € 1.146.000 maken deel uit van de nieuwbouwplannen voor bso Beatrix de Burcht en de Regenboogschool op de locatie Retranchement 3. De onderzoeken en voorbereidingen vinden tweede halfjaar 2023 en voorjaar 2024 plaats, zodat de daadwerkelijke bouw in 2024 en 2025 ter hand genomen kan worden. Wij verwachten dat de nieuwbouw voor bso Beatrix de Burcht/De Regenboog in het voorjaar 2026 in gebruik genomen kan worden. De investeringsbudgetten blijven benodigd en schuiven daarom door naar 2024 en 2025.

Renovatie gymzaal J. van Egmond
Wij bereiden op dit moment (tweede kwartaal 2023) de aanbesteding voor de renovatie van de gymzaal voor. Nadat het project gegund is, zullen we de renovatiewerkzaamheden voor de gymzaal aan de Johan van Egmondstraat zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.

IHP 2020 binnenklimaat
Voor het optimaliseren van het binnenklimaat in de schoolgebouwen voor het primair onderwijs is een investeringsbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld. Voor diverse schoolgebouwen hebben wij maatregelen als (decentrale) mechanische ventilatie en CO2-monitoring met signalering en rapportage getroffen, om te voldoen aan de norm Frisse scholen Klasse B. Wij voeren overleg met het bestuur van de Stichting OVO over de mogelijke inzet van het restantbudget van € 300.000 voor De Tweemaster en de locatie Dr. Hiemstralaan in 2023.

Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v i_lab, inrichting Hoefslag 6 tbv i_lab en Openbare ruimte t.b.v. i_lab
Voor de realisatie van het i_lab heeft de gemeenteraad een bedrag van € 6,65 mln. beschikbaar gesteld en hiervoor €1,9 mln. een bijdrage uit de Regiodeal ontvangen. In 2021 is een coöperatie met leden uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de gemeente opgericht, die verantwoordelijk is voor de huisvesting, de bedrijfsvoering en de exploitatie van het i_lab. In afwachting van het vrijkomen van de beoogde locatie Hoefslag 6 heeft het i_lab haar activiteiten gestart in ruimten van het naastgelegen daVinci. Door de opgelopen vertraging schuiven de investeringsbudgetten voor de renovatie en inrichting van Hoefslag 6 en de openbare ruimte door naar 2023 en 2024.

Uitbreiding Fortes lyceum en sporthal OKK in Technasium
De uitbreiding van het Fortes lyceum met het Technasium (aanpassing van de inpandige gymzaal tot Technasium) is gerealiseerd. De sporthal voor het Fortes lyceum en OKK is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Het investeringsbudget kan worden afgesloten.

Vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek
In verschillende raadsvergaderingen heeft de raad voor de vervangende nieuwbouw per saldo een investeringsbudget van € 18,5 mln. en een exploitatiebudget ter hoogte van € 2 mln. beschikbaar gesteld. De aanbesteding en de gunning hebben inmiddels plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn gestart in maart 2023. Samen met het schoolbestuur hopen wij dat het Gilde in het voorjaar van 2025 kan verhuizen naar de nieuwe locatie.

Yulius aanpassingen Merwedekanaal 8a IHP 2014
De toekomstige huisvesting van Yulius Lingewaal College wordt meegenomen in het Integrale Huisvestingsplan. In afwachting hiervan worden de voorgenomen aanpassingen in de locatie Merwedekanaal 8a (nog) niet uitgevoerd. Het investeringsbudget van € 150.000 wordt integraal ingezet voor de dekking van het uitvoeringsplan IHP, inclusief huisvesting voor Yulius.

Renovatie Dr. Hiemstralaan24/24a
De renovatie van de locatie Hiemstralaan 24/24a wordt na de zomervakantie 2023 uitgevoerd. Voor de noodzakelijke maatregelen ten aanzien van het binnenklimaat hebben we een Rijksbijdrage van € 114.000 ontvangen. Bso Beatrix de Burcht kanhetgebouw vervolgens inhet voorjaar van 2024 betrekken, waarnaderenovatievandelocatie Hoefslag 6 voor het i_lab ter hand kan worden genomen

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Aanleg sportveld GJS 2022
De voetbalvereniging GJS heeft op basis van de beleidsregel Aanleg sportvelden in 2022 aangetoond dat zij aanspraak kan makenopeenkunstgrasveld. Deuitvoeringvindtplaats in de zomerstop 2023. Hetinvesteringsbudget 2022 is hiervoor benodigd.

Bruggen en vissteigers
De houten fiets- en voetgangersbrug tussen de Grote Schelluinsekade en Kleine Schelluinsekade, de fietsbrug aan het Annie van Bentumpad tussen het park Het Haagje en de Dr. Willem Dreesstraat en de vissteigers aan de Grote Schelluinsekade West en Oost worden in het voorjaar 2023 opgeleverd. Wij hebben dit binnen het beschikbaar gestelde middelen gerealiseerd.

Caribabad chloor- en zuurvat
Het chloor-enzuurvat vanhet Caribabaddientopbasis vanaangescherpte wet-enregelgevingvervangente worden. In overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hebben wij deze vervanging on hold gezet in afwachting van de uitwerking van de verschillende scenario's voor het Caribabad. Het investeringsbudget schuift als gevolg hiervan door naar 2023.

Toekomstperspectief Nieuwe Doelen
De besluitvorming over het groot podium is in 2022 opgeschort tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben het dossier De Nieuwe Doelen na de zomer van 2022 weer opgepakt en streven naar definitieve besluitvorming over hetproces in2023. Dedaadwerkelijkeuitvoeringisafhankelijk van de definitieve plannen en de investeringsbudgetten voor renovatie/nieuwbouw en de inrichting schuiven daarom door.

Hardware audiovisuele middel museum-RAG
De verbouwing van de begane grond van het museum is afgerond. In 2022 hebben wij de herinrichting van de historische collectie verder uitgewerkt en opgepakt en in 2023 zullen wij dit project afronden. Hiervoor hebben wij het investeringsbudget voor de hardware en audiovisuele middelen van € 70.000 nog nodig.

Herinrichting park Tiende Penninglaan
De herinrichting van het park gelegen aan de Tiende Penninglaan is afgerond en het investeringsbudget kan worden afgesloten.

Kademuren Jacques Bloempad en Krabsteeg
De vervanging van de kademuur aan het Jacques Bloempad voeren wij op een alternatieve wijze uit met oog voor natuurvriendelijkere beschoeiingen en meer groen in plaats van steen en voor de integraliteit met het herstel van het fietspad en riolering in dat gebied. Dit heeft geleid tot enige vertraging, maar inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en verwachten wij de uitvoering eind 2023/begin 2024 ter hand te nemen. De vervanging van de kademuur aan de Krabsteeg hebben wij nog niet uitgevoerd, omdat wij momenteel de nut en noodzaak om deze (geheel) te vervangen onderzoeken en op welke wijze we hier het beste invulling aan kunnen geven.

Meekoppelkans Ravelijn
De werkzaamheden voor de aanpassing van de Bastion Ravelijn bereiden we in 2023 voor, waarna we deze in 2024 uit willen gaan voeren.

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren
Ook de voorbereidingen voor de meekoppelkansen in de Woelsewaard, waaronder een struinpad en de parkeerplekken aan de dijk, worden in 2023 getroffen. Uitvoering is mede afhankelijk van de werkzaamheden en de planning van de Alliantie. Wij verwachten deze in 2024 of 2025 ter hand te nemen.

Nieuw Holland tractor sportvelden
De tractor die de sportveldbeheerder gebruikt voor het onderhoud aan de buitensportvelden gaan wij in 2023 vervangen.

Ravelijn Oostgracht
Dit investeringsbudget ad € 50.000 betrekken wij bij de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring en de meekoppelkansen die wij hierbij zien voor de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de mooiste vestingstad van Nederland.

Speelruimteplan 2022
De plannen voor de Haarwijk worden op dit moment uitgevoerd, met uitzondering van de centrale speelplek. Deze was oorspronkelijk beoogd op de locatie Lange Slagenstraat. Voor deze locatie wordt een toekomstvisie opgesteld, waarvan deze centrale speelplek ook deel uitmaakt. Het restant van de voor het Speelruimteplan 2022 beschikbare middelen schuiven wij daarvoor door naar 2023.

Speelveld Hoog Dalem
De aanleg van het speelveld in Hoog Dalem heeft plaatsgevonden binnen de in de begroting beschikbare middelen. Bij de tussenrapportage 2023 zullen wij de raad informeren over de afwikkeling van het restant van € 260.000.

Vestingplan 2020 bastion VIII
De voorbereiding, het onderzoek (o.a. archeologie en flora en fauna) en het opschonen van het binnenterrein Bastion VIII en het in profiel brengen van de wallen en bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII, betrekken wij bij de integrale aanpak van de vesting in het kader van de Mooiste vestingstad van Nederland. Het investeringsbudget ad € 250.000 schuift daarom door naar 2023.

Waterbus buitendienst
Door onverwacht lange levertijden is de waterbus nog niet vervangen. Het investeringsbudget schuift daarom door naar 2023.

Programma Duurzaamheid

Beschoeiingen 2020, 2021 en 2022
Begin 2022 hebben wij een schouw uit laten voeren, waarbij een aantal urgente noodzakelijke vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiingen aan het licht is gekomen. Samen met de fors toegenomen bouw en materiaalkosten heeft dit geleid tot substantiële overschrijdingen van de investeringsbudgetten voor de beschoeiingen. Deze budgetten zijn inmiddels afgesloten en de overschrijdingen leiden tot structureel hogere kapitaallasten.

GRP 2020, 2021 en 2022
De werkzaamheden in het kader van de jaarschijf 2020 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond.

Van de in de jaarschijf 2021 van het GRP 2021-2025 opgenomen werkzaamheden hebben wij tweederde uitgevoerd. Het restant van € 467.000 blijft in de vervangingsvoorziening en voeren we in 2023 uit. Ook op de uitvoering van de jaarschijf2022hebben wijeenachterstandopgelopen. Opdit moment werken wijaaneenplanvanaanpakom binnen redelijke termijn een inhaalslag te maken op het gebied van de noodzakelijke vervanging van de riolering. Van het investeringsbudget GRP 2022 blijft daardoor € 1 mln. in de vervangingsvoorziening riolering.

Watercapaciteit
Als gevolg van de vervanging van het 4e veld door een kunstgrasveld voor GJS is bestaande waterbergingscapaciteit gedempt en hebben wij de opdracht om te zorgen voor de aanleg van watercompensatie. Hiervoor is een investeringsbudget van € 75.000 beschikbaar. Inafwachting van de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring hebben wij deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd.

Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken
De vertraging in het realiseren van de windmolens heeft zowel op de lasten- en batenkant effect.

Desinvestering deel gronden Vlietskade
De verkoop van een perceel aan de Vlietskade levert een voordeel op van € 169.000.

Overhead, Vernootschapsbelasting en Onvoorzien

Software en hardware 2020 en 2022
De levering van nieuwe servers heeft vertraging opgelopen. Deze zullen in 2023 worden geleverd. De verwachting is dan ook dat de investeringsbudgetten 2020/2022 volledig benodigd zijn.

Vervangingsplan inventaris 2021 (2) en Vervangingsplan inventaris 2022
In verband met de aansluiting op het warmtenet zijn diverse investeringen uitgesteld. In 2023 zullen deze opnieuw worden beoordeeld.