Wat hebben we bereikt met het programma Sport, Cultuur en Recreatie?

Doel

Gorinchem is een aantrekkelijke stad waarin veel te doen en te beleven is op het gebied van sport, cultuur en recreatie.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Archeologiebeleid

2010

Visie 'De Kracht van Sport' (2017-2021)

2016

Vestingplan

2017

Speelruimteplan 2018-2027 'Een leven lang plezier'

2017

Emancipatie- en diversiteitsbeleid 2018-2023

2018

Cultuurvisie 'Ambities Cultuur 2019-2023'

2019

Tarievennota binnen- en buitensport

2019

Subsidieverordening

2020

Beleidsregel aanleg buitensportvelden

2020

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Sporters
In georganiseerd en niet georganiseerd verband

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Geen beschrijving aanwezig