Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (ook wel weerstandsratio) is de deling van de beschikbare weerstandscapaciteit door de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen

Ruim voldoende

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2020

Weerstandsvermogen

1,4 < x < 2,0

1,95

1,92

Het weerstandsvermogen komt uit op 1,92. Dit valt binnen de gestelde bandbreedte van 1,4 tot 2.