Lijst van verbonden partijen

De gemeente Gorinchem heeft te maken met diverse verbonden partijen. Deze partijen zijn in te delen in drie categorieën:

 1. Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
 2. Vennootschappen en coöperaties
 3. Stichtingen

In onderstaand overzicht wordt per categorie aangegeven welke verbonden partijen hiertoe behoren. Per verbonden
partij wordt een nadere detaillering gegeven.

 1. Gemeenschappelijke Regelingen:
  • GR Dienst Gezondheid & Jeugd
  • GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  • GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • GR Regio AV
  • GR GEVUDO
  • GR AVRES
  • GR Reinigingsdienst Waardlanden
  • GR Bureau Openbare Verlichting
 2. Vennootschappen en coöperaties:
  • Hoog Dalem C.V.
  • C.V. ROM-S, Beheer BV ROM-S
  • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
  • Oasen N.V.
  • Eneco Groep N.V.
  • Stedin Holding N.V.
  • MLL Beheer B.V.
  • Gemeente Gorinchem Deelneming B.V.
  • Huisvuil Verbranding Centrale N.V.
 3. Stichtingen:
  • Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem
  • Stichting Vestingdriehoek