Kwijtscheldingsbeleid

Als een belastingplichtige door financiële omstandigheden een belastingaanslag niet of slechts voor een deel kan betalen, kan kwijtschelding worden verleend. De voorwaarden voor kwijtschelding van belastingen en heffingen heeft het Rijk strak omschreven. De gemeentelijke kwijtscheldingsnormen mogen niet meer dan 100% van de bijstandsnormen bedragen, wel minder.

Gorinchem gebruikt de maximale normbedragen. Een belastingplichtige met een inkomen op bijstandsniveau komt in principe voor kwijtschelding in aanmerking. De afvalstoffenheffing, rioolbelasting en de hondenbelasting voor de eerste hond kunnen kwijtgescholden worden.

Als van belastingplichtigen bekend is dat zij een inkomen op bijstandsniveau hebben, wordt kwijtschelding automatisch verleend. In de andere gevallen wordt de aanvraag getoetst.

In 2020 is 1.294 keer gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verleend. Een daling van ruim 11% ten opzichte van 2019. In het onderstaande overzicht staat aangegeven hoe de aantallen van 2020 zich verhouden tot die van 2019.

2019

2020

Aantal aanvragen

569

681

- aanvraag afgewezen

244

255

- aanvraag toegekend

325

402

Automatisch verleend

1.137

892

Totaal aantal verleende kwijtscheldingen

1.462

1.294

De gederfde inkomsten door de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting worden verrekend via de betreffende tarieven. In 2020 gaat het om € 576.000, ca. € 30.000 minder dan begroot.