Feitelijke gegevens van het gemeentelijk vastgoed

De gemeente bezit 89 panden per peildatum 31 december 2020. Dit zijn vijf panden minder dan een jaar geleden. De onderverdeling van deze panden staat in de volgende tabel:

Soort vastgoed

Sublabel

Aantal

Maatschappelijk vastgoed

Onderwijs
Sport
Welzijn
Cultuur
Economie en Toerisme
Erfgoed/ historie

Intern vastgoed (bestuurlijke en ambtelijke huisvesting)

32

8

5

3

3

14

5

Commercieel vastgoed

Horeca
Kantoor
Detailhandel
Bedrijfsruimte
Kinderdagverblijf/ BSO

1

0

1

5

1

Overig vastgoed

Woningen
Ontwikkelingsvastgoed

6

5