Schatkistbankieren

In verband met de verkoop van de Eneco aandelen heeft de gemeente ca. € 27 mln. ontvangen. Gevolg hiervan is dat de gemeente overtollige liquide middelen moet onderbrengen bij het Rijk door middel van schatkistbankieren of uitzetten bij medeoverheden.
Alle financiering verloopt via schatkistbankieren totdat er geen overtollige liquide middelen meer beschikbaar zijn. Ultimo 2020 is het saldo van de middelen die ondergebracht zijn bij het Rijk € 16,8 mln.