Inleiding

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat wat er in 2020 speelde op het gebied van ondersteunende processen als Personeel & Organisatie (P&O), Informatisering en Automatisering (I&A), Financiën en Inkoop en Aanbesteding. De paragraaf gaat ook in op de regionale samenwerking, stand van zaken rekenkameronderzoeken, onderzoeken in het kader van doelmatigheid en de werkzaamheden in het kader van de administratieve organisatie en interne controle. De paragraaf start met informatie over het personeels- en organisatiebeleid.