Inkoop en aanbesteding

In 2020 is gewerkt aan de professionalisering van de inkoopfunctie waarbij een sterke focus lag in de inkooprechtmatigheid.

Op basis van de spendanalyse en de accountantscontrole over boekjaar 2019 is beoordeeld welke overheidsopdrachten Europees aanbesteed moeten worden en hiermee is een start gemaakt.

Dit heeft tot resultaat gehad dat er in 2020 zes Europese aanbestedingen zijn opgestart en uitgevoerd en daarnaast zeven Europese aanbestedingen zijn gestart die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

Hiermee is een belangrijke stap gezet om de inkooponrechtmatigheid te verkleinen.

Naast rechtmatigheid is aandacht besteed aan Sociaal return of investment en duurzaamheid. Dit wordt verder geconcretiseerd in 2021.