Informatisering en automatisering

In 2020 hebben we grote stappen gezet om de ICT-voorzieningen up-to-date te maken. Software op zowel werkplekken als op gemeentelijk servers zijn allemaal naar een actuele versie en patch level gebracht. Dit heeft niet alleen functionele voordelen voor de gebruiker, maar zorgt vooral ook voor een zo veilig mogelijke infrastructuur die ook goed vanuit een thuissituatie kan worden gebruikt. Ook is een nieuw Microsoft contract gesloten onder de voorwaarden van de VNG. Medio 2020 kwamen ook de posities van Informatiemanager en CISO vacant. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt zijn deze functies in de tweede helft van 2020 weer ingevuld. Ook met Gorinchem Duurzaam Digitaal zijn grote stappen gemaakt (zie hiervoor ook elders in deze paragraaf) zowel qua beleid, verordeningen, (spel)regels alsook ten aanzien van systemen die de gemeente gebruikt. Daarbij lag in de eerste helft van het jaar vooral de nadruk op de achterkant (is de context voldoende duidelijk en op orde). In de tweede helft verschoof de aandacht naar de voorkant: Weten mensen wat er van hen wordt verwacht, weten ze hoe ze dingen moeten doen, worden ze voldoende gefaciliteerd. Het jaar stond vervolgens voor een groot deel in het teken van het opvangen van gevolgen van de coronacrisis. Medewerkers werkten plots vanaf een andere plek met andere (vaak privé) voorzieningen. Dankzij de goede infra konden we deze intense verandering goed opvangen, al had het grote gevolgen voor de hardware (laptops, beeldschermen, ed) waarmee onze mensen werken en de licentieaantallen van sommige producten die we als gemeenten dienen te hebben.