Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2020. Een jaar dat voor een belangrijk deel in het teken stond van de coronacrisis. Voor velen een jaar van afscheid nemen. Van dierbaren, van werk, van een eigen zaak, van collega’s en van een leven zoals we dat gewend waren. Een jaar van tegenslagen. Want wie had kunnen voorspellen bij het opstellen van de begroting voor 2020 dat we vele extra middelen moesten inzetten om onze inwoners, ondernemers en organisaties te ondersteunen? Maar het was ook een jaar van mogelijkheden, van dingen anders doen. Want wie had gedacht dat de gemeenteraad digitaal zou vergaderen, dat we participatie met inwoners vooral digitaal zouden doen, dat we een 100-jarige zouden bezoeken per hoogwerker en dat we de 4-mei herdenking per film zouden doen?

Net als voor u, betekende de coronacrisis voor onze gemeentelijke organisatie aanpassen, aanpassen en nog eens aanpassen. We zijn er trots op dat onze medewerkers veel zaken die we hadden beloofd, toch wisten te realiseren. Denk aan de Mobiliteitsvisie 2040, de Regionale Energie Strategie en de Regio Deal voor het realiseren van een Innovatie- en Afstudeercampus. En daarnaast is veel gerealiseerd wat niet was voorzien omdat de coronacrisis ons allen overviel. Denk aan informatievoorziening, advisering en ondersteuning aan inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Dit ziet u terug in deze jaarstukken.

Ook ziet u in de jaarstukken dat de druk op de budgetten voor het sociaal domein toeneemt, net als voorgaande jaren. We monitoren daarom nauwgezet de ontwikkelingen van de budgetten. Samen met onze partners kijken we naar mogelijkheden en kansen bij de uitvoering van de taken op het gebied van het sociaal domein. Hierbij betrekken we ook het effect dat het rijksbeleid heeft op de uitvoering van onze gemeentelijke taken. 

Door de coronacrisis hebben we veel extra kosten gemaakt. Maar mede door de compensatiemaatregelen van de rijksoverheid, kunnen we 2020 afsluiten met een positief resultaat. De gevolgen van de coronapandemie zullen nog jaren doorwerken in onze omgeving, ons werk, maar mogelijk ook in onze gemeentefinanciën. Goede samenwerking, met oog voor elkaar, blijft nodig. Samen maken we de stad!

Gorinchem, 25 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders